Phase Shift Keying

Modulacje cyfrowe i wielodostępowość

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1750

(Phase Shift Keying) to rodzaj modulacji cyfrowej, w której reprezentacja danych odbywa się poprzez...

Modulacje cyfrowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2121

modulacji równego 1 1 PSK = Phase Shift Keying Popularne systemy wykorzystujące róŜne odmiany PSK: IEEE...

Modulacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Alexander Tariov
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1750

(Amplitude Shift Keying) - kluczowanie amplitudy PSK (Phase Shift Keying) - kluczowanie fazy FSK (Frequency...

Technika modulacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Alexander Tariov
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1554

Shift Keying). Modulacja PSK ma kilka wariantów rozwiązań i jest stosowana powszechnie w modemach...

Opracowanie egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

– Phase – shift keying – kluczowanie fazowe QAM – Quadrature amplitude modulation – kwadraturowa modulacja...

Opracowanie egzamin 7

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

- Phase-shift keying - kluczowanie fazowe, QAM - Quadrature amplitude modulation - kwadraturowa modulacja...

Standard DAB Eureka 147

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy radiokomunikacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204

do układów mnożących gdzie realizowana jest modulacja DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying...

Opracowanie egzamin 3

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

(Quadrature Phase Shift Keying) + Demultiplekser - rozdziela falę binarną na dwie oddzielne fale binarne...

Opracowanie egzamin 4

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

keying - kluczowanie częstotliwościowe, PSK - Phase-shift keying - kluczowanie fazowe, QAM - Quadrature...

Opracowanie egzamin 6

 • Politechnika Poznańska
 • dr Grzegorz Biedroń
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

amplitudowe, FSK - Frequency-shift keying - kluczowanie częstotliwościowe, PSK - Phase-shift keying...