Technika modulacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika  modulacji-opracowanie - strona 1 Technika  modulacji-opracowanie - strona 2 Technika  modulacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Technika modulacji. Modulacja cyfrowa ASK, PSK, and FSK. Szybkie techniki modulacji. Modulacja kwadraturowa QAM. Modulacja CAP. Modulacja TCM. Dyskretna modulacja wielotonowa DMT. Technika modulacji. W telekomunikacji modulacja jest jedną z metod konwersji prostokątnego sygnału strumienia cyfrowego na sinusoidalną falę nośną transmitowaną w naturalnym paśmie akustycznym linii telefonicznej lub przesyłaną przez dowolnie inne medium komunikacyjne. Przez modyfikację wartości jednego z trzech parametrów opisujących sinusoidę fali nośnej (A - amplitudy, f - częstotliwości, oraz Θ - fazy sygnału nośnej) uzyskuje się odpowiednio trzy typy modulacji.
Modulacja cyfrowa ASK, PSK, and FSK. ASK Modulacja amplitudy AM (Amplitude Modulation). Wielkość amplitudy przebiegu nośnej ulega zmianom zgodnie ze stanem sygnału wejściowego. W sygnałach cyfrowych sygnał przełączany pomiędzy dwoma poziomami amplitudy, nazywamy to kluczowaniem ASK (Amplitudę Shift Keying).
Modulacja ASK nie jest odpowiednia do przesyłania danych, gdyż transmitowany sygnał jest podatny na tłumienie, pogarszając warunki demultipleksacji w modemie odległym po drugiej stronie łącza.
FSK Modulacja częstotliwości FM (Frequency Modulation). Modulację częstotliwości stosowaną do transmisji cyfrowych nazwano kluczowaniem częstotliwości FSK (Frequency Shift Keying). W najprostszym przypadku są używane tylko dwie częstotliwości: fL (Low) - zwykle do przedstawienia stanu logicznej “jedynki” oraz fH (high) - przy interpretacji stanu “zera” sygnału wejściowego poddawanego modulacji. Przy stosowaniu wyłącznie modulacji FSK można uzyskać jedynie niewielkie szybkości transmisji.
PSK
Modulacja fazy PM (Phase Modulation) polega na zmianie fazy sygnału nośnej zgodnie z informacją wejściową podlegającą modulacji. Do modulacji przebiegów cyfrowych stosuje się modulację z kluczowaniem fazy PSK (Phase Shift Keying).
Modulacja PSK ma kilka wariantów rozwiązań i jest stosowana powszechnie w modemach o średniej szybkości, a także w połączeniu z innymi rodzajami modulacji. W modulacji PSK stany charakterystyczne nośnej uzyskuje się przez przesunięcie fazy nośnej (np. 0° lub 180° w najprostszym
przypadku) w zależności od stanu wejściowego sygnału cyfrowego. Przykładowy sygnał po przeprowadzeniu trzech rodzajów modulacji
Szybkie techniki modulacji
Nowe techniki kodowania stosowane we współczesnych modemach umożliwiają zwiększanie przepływności informacji nawet kilkanaście razy w stosunku do przyjętej szybkości modulacji:

(…)

… CAP64 (Carierless Amplitude and Phase 64-point)
nieekranowana skrętka UTP 5 do 622 Mb/s
ADSL przepływności do 8 Mb/s
Modulacja CAP jest z matematycznego punktu widzenia identyczna z modulacją QAM. Podstawową różnicą jest fakt, że modulacja odbywa się cyfrowo za pomocą dwóch nierekursywnych (transwersalnych) filtrów cyfrowych o identycznych charakterystykach amplitudowych i przesuniętych o odpowiedziach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz