Podstawy transmisji danych

note /search

Podstawy transmicji danych-opracowanie wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1484

1. H Historia rozwoju technik transmisyjnych. Łączność obejmuje ogromną sferę działalności, w której potencjalnie uczestniczy każdy człowiek- jest to porozumiewanie się za pomocą pisma i mowy między jednostkami u grupami, w domu, szkole, pracy itp. Pisemne porozumiewanie się występuje w formie ...

Podstawy transmicji danych-pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1547

Zestaw 25 1. Historia rozwoju technik transmisyjnych. 2. Modulacja wielotonowa DMT. 3. Transmisja z poszerzonym widmem. Kluczowanie bezpośrednie. Zestaw 14 1. Informacja cyfrowa. Formaty liczbowe. 2. Szybkość modulacji a szybkość transmisji. Cos z widmem. 3. Rozszerzanie widma. Cos ze skakan...

Podstawy transmicji danych-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1463

Zestaw 2 1. Pierwsze przekazy wykorzystujący przewodnictwo elektryczne i elektromagnetyczne Pierwsze przekazy wiadomości na odległość z wykorzystaniem zjawiska przewodnictwa elektrycznego i elektromagnetyzmu prowadziło wielu wynalazców w latach 1830-1840. Początkowo wykorzystywano oddziaływan...

Podstawy transmicji danych-zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1442

Podstawy transmisji danych (zagadnienia do egzaminu) 1. Światowi wynalazcy w dziedzinie Informatyki i Telekomunikacji 2. Prezentacja informacji. Informacja analogowa i cyfrowa. Sygnały analogowe oraz cyfrowe. Informacja cyfrowa. Formaty liczbowe. 3. Widmo sygnału. Numeryczne obliczanie widma sy...

Łącze komunikacyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1505

Łącze komunikacyjne. Efektywność transmisji. Multipleksacja kanałów. Komutacja kanałów i łączy. Łącze komunikacyjne Sygnały mogą być transmitowane szeregowo, bit po bicie przez jeden tor komunikacyjny w transmisji szeregowej, lub równolegle i je...

Światowi wynalazcy w dziedzinie Informatyki i Telekomunikacji-opracowa...

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

Światowi wynalazcy w dziedzinie Informatyki i Telekomunikacji 1794 Claude Chappe - telegraf semaforowy. 1832 Szyling - igła magnetyczna. 1836 Cooke i Wheatsone - ulepszona wersja telegrafu. 1791-1872 Samuel F.B. Morse - amerykański malarz i wynalazca. W latach 1837-1840 skonstruował telegraf elekt...

Kody danych i ich konwersje-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

Kody danych i ich konwersje. Alfabet Morse'a. Kod flagowy. Kod semaforowy. Kody ASCII, EBCDIC. Kody danych i ich konwersje Dla dyskretnej prezentacji informacji zapis kodowy jest zbiorem jednoznacznych reguł określających sposób prezentacji danych....

Media transmisyjne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1582

Media transmisyjne. Kable telekomunikacyjne. Kabel miedziany. Rodzaje skrętki dwużyłowej. Kategorie kabli miedzianych. Kabel współosiowy (koncentryczny). Światłowód.. Media bezprzewodowe. Łącza podczerwone. Fale radiowe. Transmisje mikr...

Modulacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2100

Modulacja Szybkość modulacji a szybkość transmisji. Prawo Nyquista. Skuteczność widmowa. Modulacja. W telekomunikacji modulacja jest jedną z metod konwersji prostokątnego sygnału strumienia cyfrowego na sinusoidalną falę nośną transmitowaną w na...

Prezentacja informacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1526

Prezentacja informacji. Informacja analogowa i cyfrowa. Sygnały analogowe oraz cyfrowe. Informacja cyfrowa. Formaty liczbowe. Prezentacja informacji Nośnikiem informacji umożliwiającym jej przesyłanie na odległość jest sygnał. Może mieć on postać umownego znaku lub przebiegu wielkości fizycznej. In...