Prezentacja informacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja  informacji-opracowanie - strona 1 Prezentacja  informacji-opracowanie - strona 2 Prezentacja  informacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prezentacja informacji. Informacja analogowa i cyfrowa. Sygnały analogowe oraz cyfrowe. Informacja cyfrowa. Formaty liczbowe. Prezentacja informacji
Nośnikiem informacji umożliwiającym jej przesyłanie na odległość jest sygnał. Może mieć on postać umownego znaku lub przebiegu wielkości fizycznej. Informacja może być przesyłana za pomocą sygnałów wytworzonych przez elektryczność, fale radiowe lub światło. Jednostką miary częstotliwości sygnału sinusoidalnego jest herc (Hz), pochodzący od nazwiska fizyka Henricha Hertza, który odkrył i wytworzył fale radiowe. Częstotliwość wyrażona w hercach wskazuje liczbę zmian pola elektromagnetycznego sygnału (lub zmian tego sygnału) transmitowanego w ciągu 1 sekundy. W telekomunikacji znalazły głównie zastosowanie fale o częstotliwości mierzonej w KHz, MHz lub GHz (ostatnio THz dla fal optycznych).
Rodzaje sygnałów:
Elektryczne - zmieniające się napięcie lub natężenie prądu
Akustyczne - zmieniające się częstotliwość dźwięk
Optyczne - zmieniające się natężenie lub barwa światła
Podział pod względem przesyłanych informacji:
analogowe (ciągłe) - wiadomość może przyjmować dowolne wartości ze zbioru nieskończenie wielu wartości.
dyskretne (nieciągłe) - wielkość może przyjmować tylko określone wartości ze skończonego ich zbioru, np. zakodowane w postaci cyfr (sygnał cyfrowy), najczęściej zer i jedynek (sygnał binarny).
Sygnał analogowy jest zdefiniowany jako funkcja ciągła argumentu ciągłego x(t). Dziedzina i zbiór wartości tego sygnału to wartości ciągłe. Sygnały występujące w naturze są najczęściej sygnałami analogowymi (np. sygnały obrazu i dźwięku).
Transmisja analogowa jest formą rozchodzenia się sinusoidalnej fali o określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie. Informacje w postaci analogowej mogą być proste lub złożone.
Przebiegi proste mają mocno wyróżnioną jedną częstotliwość (dźwięk jednego klawisza pianina)i niewielki lub żaden zestaw harmonicznych.
Złożone przebiegi analogowe, takie jak głos człowieka czy dźwięk orkiestry, składają się z wielu częstotliwości o różnym natężeniu.
Głos, obraz, dane, a także inne rodzaje informacji mogą być bardziej efektywnie przesyłane przez przedstawienie ich w formie zbioru wartości binarnych i transmitowanie tych wartości w postaci impulsów elektrycznych.
Proces zamiany przebiegów ciągłych (analogowych) na informacje cyfrowe (dyskretne), które mogą być przetwarzane komputerowo, nazywa się konwersją analogowo-cyfrową

(…)

… jako brak impulsu, a 1 przedstawimy jako impuls prostokątny, to tak przedstawiony sygnał cyfrowy nazywa się sygnałem PCM (Pulse Coded Modulation). W technice cyfrowej sygnał cyfrowy to odpowiedni poziom napięcia elektrycznego reprezentującego jedną z dwóch wartości logicznych: 0 lub 1, zgodnie z teorią algebr Boole'a.
Formaty liczbowe.
Ze względu na sposób zapisu wartości liczbowej, wyróżnia się literały liczbowe:
całkowitoliczbowe
stałopozycyjne (nazywane także liczbami rzeczywistymi dziesiętnymi, stałoprzecinkowe, kod uzupełnienia do dwóch U2 , gdzie MSB to +/-)
zmiennopozycyjne (nazywane także liczbami rzeczywistymi lub wykładniczymi, zmiennoprzecinkowe, 32 bity float, 64 bity double).
Ponadto w zależności od podstawy systemu liczbowego, literał może być liczbą:
dwójkową (bin)
ósemkową (oct)
dziesiętną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz