Modulacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modulacja-opracowanie - strona 1 Modulacja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Modulacja Szybkość modulacji a szybkość transmisji. Prawo Nyquista. Skuteczność widmowa. Modulacja. W telekomunikacji modulacja jest jedną z metod konwersji prostokątnego sygnału strumienia cyfrowego na sinusoidalną falę nośną transmitowaną w naturalnym paśmie akustycznym linii telefonicznej lub przesyłaną przez dowolnie inne medium komunikacyjne. Samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału. Przykładem może być modulowany dźwięk syreny alarmowej o zmiennej częstotliwości. Częstotliwość zmian wywołanych modulacją jest dużo mniejsza od częstotliwości fali. Jeżeli modulowane są sygnały sinusoidalne, to proces ten może powodować zmiany amplitudy, częstotliwości lub fazy drgań. W przypadku fal prostokątnych (często stosowanych w technice cyfrowej) procesowi modulacji podlega szerokość, amplituda, pozycja (układ) oraz gęstość impulsów.
Modulacja stosowana w modemach jest procesem konwersji informacji cyfrowej na postać
analogową, która może być transmitowana przez linie telefoniczne. W telekomunikacji proces ten zachodzi w modemach działających na zasadzie emisji ciągłej, sinusoidalnej fali nośnej, której parametry są modyfikowane odpowiednio do wartości posyłanych danych. Modyfikacja wejściowym sygnałem cyfrowym jednego z trzech parametrów opisujących idealną sinusoidę fali nośnej: amplitudy, częstotliwości oraz fazy, umożliwia uzyskanie wielu punktów charakterystycznych sygnału nośnej, zwanych konstelacją. Przejścia pomiędzy kolejnymi stanami charakterystycznymi w konstelacji noszą nazwę momentów znamiennych, a przedział czasowy między nimi nazywany jest elementem modulacji.
Modulacja analogowa
Modulacje amplitudy:
DSB-LC (inaczej AM) (ang. Double-Sideband Large Carrier) - modulacja dwuwstęgowa z nośną
DSB-SC (ang. Double-Sideband Suppressed Carrier) - modulacja dwuwstęgowa z wytłumioną nośną
SSB (ang. single-sideband modulation) - modulacja jednowstęgowa
VSB (ang. vestigial-sideband modulation) - modulacja amplitudy z częściowo tłumioną wstęga boczną
Modulacje kąta
PM (ang. phase modulation) - modulacja fazy, zmiana fazy fali
FM (ang. frequency modulation) - modulacja częstotliwości, sigma-delta
Modulacja impulsowa
PCM - kodowa (ang. pulse-code modulation),
DPCM - różnicowa impulsowo-kodowa (ang. differential pulse-code modulation),
PWM - szerokość impulsu (ang. pulse-width modulation),
PAM - amplituda impulsu (ang. pulse-amplitude modulation

(…)

… nawet kilkakrotne zawężenie pasma, przy zadanej przepływności binarnej kanału, jednak ze względu na określony wymagany stosunek sygnału do szumu S/N w konkretnym medium transmisyjnym skuteczność widmowa nie może rosnąć nieograniczenie. Do najbardziej skutecznych zaliczają się modulacje z kodowaniem: 2B1Q (Two Binary One Quarternary), CAP (Carrierless Amplitude and Phase) i DMT (Discrete Multi-Tone).
Maksymalna teoretyczna szybkość transmisji (przepływność binarna) przez kanał telekomunikacyjny jest ograniczona szerokością pasma i zgodnie z prawem Shannona nie zależy od typu przyjętej modulacji sygnału.
Na przykład: przesłanie pełnego kanału E1(2048 kb/s) przy modulacji QPSK o skuteczności 1,5 b/s/Hz wymaga pasma o szerokości 1,4 MHz zamiast 2,048 MHz.
Prawo Nyquista. Do obliczania przepływności kanału…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz