Faza fali

note /search

Zestaw 44

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Obliczyć współczynnik tłumienia i fazy fali oraz jej prędkość fazową. 4. Jakie będzie przesunięcie fazowe...

Fizyka - wzory Fresnela

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2653

faza fali padającej jest zawsze zgodna z fazą fali odbitej. Jeżeli światło pada pod kątem zwanym kątem...

Koherencja w fizyce

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

nie będzie już równe zeru. Warunkiem stabilności obrazu jest więc stałość w czasie różnicy faz fal wychodzących...