Technika pomiaru statycznego oraz wytyczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika pomiaru statycznego oraz wytyczne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Technika pomiaru statycznego oraz wytyczne, które obowiązują w tym pomiarze
Jest to pomiar kinematyczny, bezpośredni dający wynik jużw czasie pomiaru z opóźnieniem
najwyżej kilkosekundowym. Pomiar ten jest możliwy dzięki współpracy dwóch odbiorników:
jeden nieruchomy, a drugi przemieszczający się z punktu na punkt. Współpraca jest możliwa
dzięki stałej komunikacji radiowej, która polega na przesyłaniu poprawek ze stacji bazowej
do stacji ruchomej. Ponadto na bieżąco wykonywana jest transformacja współrzędnych
geocentrycznych do dowolnego układu lokalnego. Ustawiona na punkcie odniesienia o
znanych współrzędnych stacja bazowa wykonuje przez cały czas pomiary. Podczas pomiaru
w sposób ciągły, wyznaczana jest poprawka korygującą obserwacje fazowe. Stacja ruchoma
prowadzi również ciągłe obserwacje fazowe tych samych satelitów. Na podstawie tych
pomiarów oraz odebranych drogą radiową danych ze stacji bazowej, dotyczących obserwacji
fazy fali nośnej oraz wspomnianej poprawki, wyznaczana jest pozycja stacji ruchomej
względem stacji bazowej
-wymagane są dwuczęstotliwościowe odbiorniki GPS ,-zaleca się
stosowanie interwału w przedziale 5 –15 sekund,-minimalna liczba satelitów obserwowanych
przez te same stacje -4, -minimalna wysokość każdego z satelitów nad horyzontem -20°,minimalny czas pomiaru -3 sekundy,-dł. mierzonego wektora nie większa niż10 km.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz