Geodynamika

note /search

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 1

 • Geodynamika
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2331

Zadanie 1 Średnia odległość Jowisza od Słońca wynosi D=778412020km. Masy Słońca i Jowisza wynoszą odpowiednio: Ms=1.98892×1030kg oraz Mj=1,8987×1027kg. Wyznaczyć jak daleko od środka i powierzchni Słońca znajduje się środek ciężkości całego układu Słońce-Jowisz, przyjmując, że

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 3

 • Geodynamika
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1155

Zadanie7 Dwie masy punktowe m=(2000+k)kg krążą po dwóch elipsach wokół wspólnego środka masy, które znajduje się w og jednej oraz drugiej elipsy o rozmiarach a=(200+k)m oraz b=(150+k)m. Oblicz prędkości liniowe tych mas w pericen oraz apocentrum. G=6.67259 ·10-11[m3kg-1s-2] Rozwiązanie: m= a=...

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 5

 • Geodynamika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 812

Zadanie 1 o Wyznaczyć średnią wartość [''/rok] i kierunek [ ] (wrazz ich błędami) przesuwania sie wybranej przez siebie płyty (spo afrykańskiej, australijskiej, euroazjatyckiej, północnoamerykańskiej, południowoamerykańskiej) w układzie współrzęd eipsoidalnych φ, λ mając do dyspozycji współrzęd...

Sprawozdanie z ćwiczenia z geodynamiki - cz. 7

 • Geodynamika
Pobrań: 518
Wyświetleń: 742

Zadanie 1 Wyznaczyć średnią wartość [''/rok] i kierunek [o] (wrazz ich błędami) przesuwania sie wybranej przez siebie płyty (spośród: afrykańskiej, australijskiej, euroazjatyckiej, północnoamerykańskiej, południowoamerykańskiej) w układzie współrzędnych eipsoidalnych φ, λ mając do dyspozycji wsp...

Altimetria satelitarna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodynamika
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2646

Pomiar altimetrii satelitarnej Altimetria satelitarna jest technika radarową, w której krótkie impulsy fal radarowych emitowanych wzdłuż linii pionu odbijają się od powierzchni oceanu i odbierane są przez antenę odbiorczą znajdującą się na pokładzie satelity altimetrycznego. Analiza pomiarów p...

DORIS i PHARE- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodynamika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

technika pomiarów DORIS System satelitarny oparty o zjawisko Dopplera, system podobny do systemu TRANST. Wyznacza z dużą precyzją orbity satelit, służy do wyznaczania kształtu i rozmawiru Ziemi (badanie poziomu mórz, pola siły ciężkości).W systemie tym mamy do czynienia z dwoma częstotliwościam...

Pomiar kinematyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodynamika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Sposoby inicjalizacji pomiaru metodą statyczną przed przystąpieniem do pomiaru kinematycznego -za pomocą krótkiego pomiaru statycznego, wykonywanego przy pomocy dwóch odbiorników, przy czym jeden ustawiony jest na punkcje odniesienia, ...

System odniesienia- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodynamika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1743

System odniesienia : zbiór zaleceń, ustaleń oraz modele pewnych zależności matematycznych potrzebne w celu identyfikacji. S.O- satelita elipsoida (WGS 84 itp.) Układ odniesienia-realizacja systemu odniesienia , jego zaleceń ustaleń. Wyznaczan...

System TRANSIT- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodynamika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Dopplerowska technika pomiarowa zastosowana w systemie TRANSIT Polega na zmianie częstotliwości fal wysyłanych przez poruszający się pojazd, w zależności czy pojazd się zbliża czy oddala. Efekt Dopplera jest obecnie stosowane w astronomi....