DORIS i PHARE- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DORIS i PHARE- opracowanie - strona 1 DORIS i PHARE- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

technika pomiarów DORIS
System satelitarny oparty o zjawisko Dopplera, system podobny do systemu TRANST.
Wyznacza z dużą precyzją orbity satelit, służy do wyznaczania kształtu i rozmawiru Ziemi
(badanie poziomu mórz, pola siły ciężkości).W systemie tym mamy do czynienia z dwoma
częstotliwościami . Częstotliowości radiowe emitowane są przez stacje naziemne i odbierane
przez satelitę, odbiornik na pokładzie satelity odbiera sygnał i mirzerzy przesunięcie
dopplerowskie (przedział czasowy 10s).Wykorzystuwana jest antena wielokierunkowa do
pomiaru częstotliwości (antena w postaci stabilnego zegara aatomowegona pokladzie
satelity).2 częstotliwości pozwalają na eliminacje efektw związanych z refrakcją
jonosferyczną. Średnia precyzja pomiaru 0,3-0,5 mm/s
dokładności orbit DORIS
-Real time z dokładnością od metra do kilu metrów,
- Operational z dokładnością submetrową po 48 godz zbierania danych i wyrównaniu orbit,
20cm w kierunku radialnym -Precise z dokładnościa sub-decymetrową po miesiącu zbierania danych i wyrównai=niu
orbi, 1cm w kierunku radialnym
różnice pomiędzy technikami obserwacyjnymi PRARE i DORIS
Różnice pomiędzy techniką DORIS a PRARE to między innymi w zastosowaniu są , oraz
techniką pomiaru (PRARE dwudrogowy, pomiar kodowy )
DORIS zastosowanie:
-wyznaczenie modelu pola grawitacyjnego Ziemi
-wyznaczenie współrzędnych geocentrycznych
-badanie pionowych ruchów skorupy ziemskiej(parametry ruchu obrotowego Ziemi)
-badanie ruchu bieguna ziemskiego, badanie oporu atmosfery
-wyznaczanie ilości elektronów w jonosferze
PRARE zastosowanie:
-wyznaczanie precyzyjnych orbit satelitów z dokładności do 10 cm
-wyznaczenie absolutnych lub względnych współrzędnych stacji naziemnych
-precyzyjna transmisja czasu pomiędzy stacją naziemną a satelitą
-modelowanie pola grawitacyjnego Ziemi
-modelowanie sił działających na satelitę
-modelowanie parametrów troposfery
Z jakich segmentów składa się technika obserwacyjna PRARE
-segment kosmiczny (odbiornik znajdujący się na pokładzie satelity o wadze 17 kg i
wymiarach 40x20x10 cm
-segment kontroli
*stacja kontrolująca i monitorująca w Stuttgardzie
*stacja główna w Oberpfaffenhofen GFZ
*stacja kalibracyjna POtsdam
-segment naziemny są to stacje naziemne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz