Podstawy transmicji danych-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy transmicji danych-pytania i odpowiedzi - strona 1 Podstawy transmicji danych-pytania i odpowiedzi - strona 2 Podstawy transmicji danych-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw 2
1. Pierwsze przekazy wykorzystujący przewodnictwo elektryczne i
elektromagnetyczne
Pierwsze przekazy wiadomości na odległość z wykorzystaniem zjawiska
przewodnictwa elektrycznego i elektromagnetyzmu prowadziło wielu
wynalazców w latach 1830-1840.
Początkowo wykorzystywano oddziaływanie prądu na igłę magnetyczną
(Szyling 1832
r.), a ulepszoną wersję telegrafu zaproponowali Anglicy (Cooke i
Wheatsone w 1836 r.) na trasie 21 km. Wynalezienie telegrafu
wprowadziło istotną zmianę do sposobu przesyłania informacji w latach
trzydziestych XVIII wieku. W tym przypadku najistotniejsze było
przekształcanie informacji w sekwencję zakodowanych (kod Morse'a)
krótkich i długich impulsów tonowych, które mogły być przesyłane
przewodami telegraficznymi przez zastosowanie kluczowania prądu
elektrycznego po
stronie nadawczej, i odbierane na drugim końcu toru jako impulsy
dźwiękowe w zakresie słyszalnym. Po stronie odbiorczej konieczne było
powtórne przekształcenie informacji z kodu telegraficznego w tekst pisany
lub odczytywanie wprost z kodu.
Era komunikacji telegraficznej rozpoczęła się od aparatu Morse'a, w
którym jednym przewodem za pomocą odpowiedniej kombinacji kropek i
kresek można było przesłać konkretne litery alfabetu lub cyfry.
Drugim i ostatnim o tak wielkim znaczeniu krokiem milowym w
telekomunikacji było wprowadzenie telefonu. Pierwszym, praktycznie
użytecznym urządzeniem telefonicznym był mikrofon
elektromagnetyczny, wynaleziony i opatentowany przez Grahama Bella
(1876 r.), wykorzystywany również jako słuchawka po drugiej stronie
łącza.
Wynalezienie w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku
mikrofonu, telefonu i fonografu umożliwiło przesyłanie słownych
informacji bezpośrednio, bez konieczności przetwarzania ich w kod.
Telefon wyeliminował potrzebę stosowania procesu kodowania i
dekodowania, co znacznie przyspieszyło wymianę informacji.
2. Przekazywanie informacji za pomocą fal z zakresu podczerwieni
Bezprzewodowe łącza w podczerwieni stosuje się na otwartym terenie lub
w pomieszczeniach budynków. Źródłem promieniowania w podczerwieni
są diody elektroluminescencyjne LED (Light Emitting Diode) lub diody
laserowe. Źródła te charakteryzują się szerokim pasmem modulacji,
promieniowaniem wąskiej wiązki przestrzennej, wąskim widmem
optycznym, niewielkimi rozmiarami i stosunkowo małym prądem zasilania.
Zasadniczą zaletą bezprzewodowych łącz w podczerwieni jest brak
potrzeby uzyskiwania licencji na ich stosowanie przez odpowiednie agencje
rządowe oraz możliwość łatwego kreowania kierunkowej wiązki
transmisyjnej o wysokim skupieniu przesyłanej energii. Inna zaleta
komunikacji bezprzewodowej polega na elastyczności w konfigurowaniu
sieci w zależności od aktualnych wymagań i potrzeb, szczególnie tam gdzie
jest utrudnione okablowanie (np. hale produkcyjne) lub jest jego brak
(bezdroża, tereny podmokłe lub tereny wiejskie).
Podstawową wadą komunikowania się w podczerwieni jest niewielki zasięg
nie przekraczający kilkudziesięciu metrów oraz

(…)

… MHz, stosowana w
sieciach Token Ring (4 Mb/s) oraz Ethemet l0Base-T (10 Mb/s). Kabel
zawiera zwykle 4 pary skręconych przewodów;
•kategoria 4 - skrętka działająca z szybkością do 16 MHz, najniższa
kategoria kabli nadających się do sieci Token Ring. Kabel jest zbudowany
z 4 par przewodów;
•kategoria 5 (klasa D) -skrętka z dopasowaniem rezystancyjnym
100Ω,pozwalająca na transmisję danych…
… między poziomami ułatwiające
synchronizację odbiornika z nadajnikiem. Ponadto w odróżnieniu od kodu
NRZ kod Manchester nie prowadzi do wieloznaczności (jak odróżnić
bezczynny nadajnik (0V) od bitu "0" (0V) w NRZ ?).
Różnicowe kodowanie Manchester wymaga bardziej złożonego sprzętu lecz
zapewnia większą odporność na zakłócenia (stosowany w Token Ring).
Zestaw 16
1. Historia rozwoju technik transmisyjnych
Historia…
… pasma, prawa Shanona
Przepływnością kanału (przepustowością) nazywamy zdolność kanału do
przenoszenia informacji
binarnej, to znaczy określenie, ile bitów danych można przesłać w ciągu 1
sekundy przez konkretne medium transmisyjne. Przepływność binarna
jest wyrażana w bitach na sekundę (b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s). Dzięki
odpowiedniej modulacji sygnału przepływność kanału, wyrażona w bitach
na sekundę…
….
W telekomunikacji proces ten zachodzi w modemach działających na
zasadzie emisji
ciągłej, sinusoidalnej fali nośnej, której parametry są modyfikowane
odpowiednio do wartości
posyłanych danych.
Modyfikacja wejściowym sygnałem cyfrowym jednego z trzech
parametrów opisujących idealną sinusoidę fali nośnej: amplitudy,
częstotliwości oraz fazy, umożliwia uzyskanie wielu punktów
charakterystycznych sygnału nośnej…
… na poziomie użytkownika znajdującego się na
najniższym stopniu hierarchii sieciowej.
Zestaw 9
1. Kablowe media transmisyjne, Kategorie mediów miedzianych.
Coraz więcej informacji musi być przesyłanych coraz szybciej. W celu
przesłania jakichkolwiek informacji potrzebne jest medium transmisyjne,
które może to zrobić. Najczęściej wykorzystywanym medium przesyłu
danych są kable miedziane. Tradycyjnym medium…
… - opisane w innym zestawie.
1. Sygnały cyfrowe i analogowe. Parametry analogowe. Sposoby
reprezentacji jednych i drugich
Zgodnie z teorią informacji sygnały analogowe mogą być opisane
matematycznie za pomocą odpowiednich równań różniczkowych, a dla
okresowych przebiegów ciągłych rozłożone na szereg przebiegów
harmonicznych o różnej częstotliwości, amplitudzie i fazie.
dokonczyc...
2. Kod AMI - opisane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz