Podstawy transmisji danych - strona 2

note /search

Przekształcanie sygnałów binarnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1001

Przekształcanie sygnałów binarnych. Cele przekształcania sygnałów. Kody transmisyjne. Kody NRZ-L i NRZ-I. Kod RZ. Kody bifazowe: Manchester oraz Manchester Differential. Kod AMI. Kod B8ZS. Kod HDB3. Kody 2B1Q oraz 4B3T. Sygnalizacja tonowa DTMF. Przekształcanie sygnałów binarnych - cele przekształca...

Przetwarzanie sygnałów mowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 784

Przetwarzanie sygnałów mowy. Techniki przetwarzania głosu. Cyfryzacja sygnałów mowy. Zakres częstotliwości mowy. Kodery i dekodery sygnału mowy. Kompresja głosu. Przetwarzanie sygnałów mowy. Jak wiemy, transmisja sygnałów mowy jest podstawową usługą telekomunikacyjną. W systemach analogowych sygnał ...

Struktura i praca systemu transmisyjnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 434

Struktura i praca systemu transmisyjnego. Aby coś przesłać po pierwsze należy przetworzyć informację na sygnał dający się przesłać na wymagany dystans przy zachowaniu zadanych parametrów.Do tego celu służy nadawczy aparat przetwórczy, na wejście którego podajemy informację w postaci pierwotnej, a na...

Szerokość pasma-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Szerokość pasma. Przepływność. Prawo Shannona. Szerokością pasma jest różnicą między górną a dolną częstotliwością pasma, którą kanał jest zdolny przenieść z nierównomiemością nie gor...

Technika modulacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1785

Technika modulacji. Modulacja cyfrowa ASK, PSK, and FSK. Szybkie techniki modulacji. Modulacja kwadraturowa QAM. Modulacja CAP. Modulacja TCM. Dyskretna modulacja wielotonowa DMT. Technika modulacji. W telekomunikacji modulacja jest jedną z metod konwersji prostokątnego sygnału strumienia cyfrowego ...

Technika transmisji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Technika transmisji. Detekcja i korekcja błędów. Technika transmisji Istnieją dwa odmienne sposoby przesyłania dowolnej informacji przez łącza radiokomunikacyjne: transmisja analogowa - oznacza, że są przesyłane sygnały o ciągłym widmie częstotl...

Widmo sygnału-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2009

Widmo sygnału. Numeryczne obliczanie widma sygnalu. Dyskretna transformacja Fouriera. Widmo sygnału (ściślej: widmo częstotliwościowe sygnału) - przedstawienie sygnału w dziedzinie częstotliwości lub pulsacji, otrzymane przy pomocy transformacji F...

Zakłócenia transmisji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 966

Zakłócenia transmisji. Stopa błędu. Zakłócenia transmisji. Jedną z głównych przyczyn powstawania błędów w torach telekomunikacyjnych są zakłócenia sygnału w torze telefonicznym. W linii telefonicznej występują dwa rodzaje zakłóceń: addytywne, związane z szumem cieplnym, zakłóceniami przemysłowymi, a...