Szerokość pasma-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Szerokość pasma. Przepływność. Prawo Shannona. Szerokością pasma jest różnicą między górną a dolną częstotliwością pasma, którą kanał jest zdolny przenieść z nierównomiemością nie gorszą niż 3 dB. Szerokość pasma jest wyrażona w hercach (Hz, kHz, MHz, GHz, THz), a dla linii telefonicznej wynosi około 3,1 kHz w naturalnym paśmie częstotliwości od 300 do 3400 Hz (od 200 do 3500 Hz w niektórych aplikacjach). Przydatność łącza analogowego do pracy z różnymi szybkościami jest charakteryzowana szerokością pasma.
Przepływność kanału (przepustowością) - zależy od typu łączy. Przepływnością nazywamy zdolność kanału do przenoszenia informacji binarnej, to znaczy określenie, ile bitów danych można przesłać w ciągu 1 sekundy przez konkretne medium transmisyjne. Przepływność binarna jest wyrażana w bitach na sekundę (b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s). Dzięki odpowiedniej modulacji sygnału przepływność kanału, wyrażona w bitach na sekundę, jest zwykle kilkakrotnie wyższa od szerokości pasma tego kanału, wyrażonej w hercach. Do obliczania przepływności kanału z uwzględnieniem liczby M - zmian zmodulowanego sygnału (np. poziomów napięcia) stosuje się Prawo Nyquista.
Prawo Nyquista określa przepływność P kanału w zależności od szerokości pasma B oraz liczby różnych stanów charakterystycznych sygnału M i zależy od przyjętego sposobu modulacji informacji. Maksymalna teoretyczna przepływność kanały jest ograniczona prawem Shannona, które jest fundamentalnym prawem transmisji danych.
Prawo Shanona
Określa maksymalną przepływność P kanału w zależności od szerokości pasma B oraz stosunku mocy sygnału S do mocy szumu termicznego N i nie zależy od przyjętego sposobu modulacji informacji.
Stosunek sygnału do szumu (Signal to noise ratio) :
Decybele. Decybel (dB) jest podstawową jednostką używaną przez projektantów systemów telekomunikacyjnych przy porównywaniu możliwości technik transmisji danych.
Z definicji, stosunek amplitud dwóch sygnałów wyraża się w decybelach następująco: gdzie U1 i U2 są amplitudami obu sygnałów.
Stąd, na przykład, sygnał o amplitudzie dwukrotnie większej niż amplituda innego sygnału jest o 6 dB silniejszy, gdyż log10 2= 0,3010. Sygnał o 10 razy większej amplitudzie jest przesunięty o +20dB ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz