Przekształcanie sygnałów binarnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcanie sygnałów binarnych-opracowanie - strona 1 Przekształcanie sygnałów binarnych-opracowanie - strona 2 Przekształcanie sygnałów binarnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przekształcanie sygnałów binarnych. Cele przekształcania sygnałów. Kody transmisyjne. Kody NRZ-L i NRZ-I. Kod RZ. Kody bifazowe: Manchester oraz Manchester Differential. Kod AMI. Kod B8ZS. Kod HDB3. Kody 2B1Q oraz 4B3T. Sygnalizacja tonowa DTMF. Przekształcanie sygnałów binarnych - cele przekształcania sygnałów.
Bardzo często na początku kanału telekomunikacyjnego lub w jego określonym miejscu dokonuje się świadomego przekształcania sygnału transmisyjnego, mając jednak zwykle na względzie to, aby sygnałowi przywrócić jego pierwotny kształt, gdy przebędzie on cały kanał lub jego określoną część
Ponieważ każdemu takiemu przekształceniu sygnału towarzyszy zawsze przemiana jego widma na inne, przeto można również twierdzić, że dokonuje się świadomej przemiany widma; widmo przemienione powinno następnie posłużyć do otrzymania z powrotem widma naturalnego. Postępujemy tak dla osiągnięcia przynajmniej jednego z czterech poniżej wymienionych celów: stworzenie warunków umożliwiających wypromieniowanie energii sygnału w tor transmisyjny, oczywiście pod postacią fal elektromagnetycznych - wypromieniowanie energii fal elektromagnetycznych jest możliwe wtedy, gdy częstotliwość drgań elektrycznych jest wystarczająco duża
stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie środowiska, w którym rozchodzą się lub posuwają fale elektromagnetyczne, do jednoczesnego i niezależnego przesyłania większej ilości różnych sygnałów - osiąganie drugiego celu umożliwia zwielokrotnienie i upowszechnienie usług telekomunikacyjnych. stworzenie warunków, w których przesyłanie sygnału byłoby pod jakimkolwiek względem dogodniejsze:
może tu chodzić o taką przemianę widma, w wyniku której widmo znalazłoby się w paśmie częstotliwości możliwie wolnym od zniekształceń lub możliwie wolnym od zakłóceń. może chodzić o nadanie sygnałowi takiego kształtu, który uczyni sygnał bardziej „odpornym” na zakłócenia, co wiąże się (prawie zawsze) z poszerzeniem widma sygnału; dzięki temu będziemy go mogli łatwiej wyodrębnić od zakłóceń.
może tu chodzić o zastosowanie kodów wykrywających błędy, co oczywiście też pociąga za sobą przekształcenie sygnału.
stworzenie warunków utrudniających odbiór wiadomości przez osoby, dla których nie jest ona przeznaczona - utajanie wiadomości
Zasada, na której opiera się przekształcanie sygnału, nazywa się tu szyfrem, (każdy szyfr jest szczególnym przypadkiem kodu). Chociaż określony szyfr powinien być znany tylko jego użytkownikom, to jednak należy zaznaczyć, że nie istnieją szyfry, których nie można by było w ogóle odczytać.

(…)

… tylko jego użytkownikom, to jednak należy zaznaczyć, że nie istnieją szyfry, których nie można by było w ogóle odczytać. Aby dokonać przekształcenia sygnału, posługujemy się różnymi procesami, z których najbardziej typowe są procesy kodowania i modulacji. Kody transmisyjne
Stosowane w celu uzyskania pożądanych (z punktu widzenia toru lub kanału transmisyjnego) własności sygnału cyfrowego (binarnego)
Kody liniowe zapewniają konwersję kodów sygnałów cyfrowych do innej postaci, bardziej efektywnej przy przesyłaniu przez szeregowe łącza cyfrowe i uwzględniającej fizyczne aspekty transmisji.
Przy małych szybkościach transmisji (np. do 2400 b/s) konwersja kodowa zwykle nie jest potrzebna, a transmitowane sygnały w łączu fizycznym odpowiadają oryginalnym kodom przesyłanej informacji.
Duże szybkości transmisji wymagają…
….
Wiele czynników wpływa na ten proces. Wśród nich należy wymienić stosunek sygnału do szumów (S/N), szybkość transmisji (przepływność) i szerokość pasma sygnału.
Kody NRZ-L i NRZ-I Kod NRZ-L (Non Return to Zero Level) jest najbardziej intuicyjnym sposobem prezentacji informacji binarnej, jedynce logicznej odpowiada niski stan logiczny, a zeru wysoki. Poziom ten utrzymuje się przez cały okres cyklu zegarowego.
Kod…
… trzech poziomach napięcia. Kod ten ma pewną redundancję (nie wszystkie kombinacje symboli ternarnych są wykorzystywane), w porównaniu z kodem 2B1Q charakteryzuje się szerszym pasmem.
Kod 4B3T zamienia kolejne 4 bity w sekwencje 3 znakowe w oparciu o alfabet trójstanowy (-1,0,1). Do transmisji używamy 3 elementowego zbioru.
Wybór prawidłowej kolumny odbywa się na podstawie sumy wszystkich sygnałów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz