Opracowanie egzamin 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie egzamin 4 - strona 1 Opracowanie egzamin 4 - strona 2 Opracowanie egzamin 4 - strona 3

Fragment notatki:


PYTANIA ZA 1 PKT 1.Z jakich elementów składa się łańcuch telekomunikacyjny i informacyjny? 2. Podaj składniki systemu telekomunikacyjnego. stacje końcowe (aparaty przetwórcze), urządzenia transmisyjne i komutacyjne, procedury sygnalizac yjne. 3. Czym zajmuje się teletransmisja i Czym zajmuje się telekomutacja? Teletransmisja - dział telekomunikacji odpowiedzialny za przesyłanie sygnałów telekomunikacyjnych od punktu do punktu drogą: przewodową lub radiową Telekomutacja - dział telekomunikacji odpowiedzialny za zestawianie i rozłączanie elementów drogi przesyłowej sygnałów w celu realizacji połączeń między abonentami:
4. Wymień czynności telekomunikacyjne. przetwarzanie sygnałów (wiadomości na sygnał i odwrotnie), teletransmisja (technika przesyłania sygnałów), telekomutacja (technika łączenia/tworzenia połączeń). 5. Co to jest ruch telekomunikacyjny? Podaj jednostkę. Ruch telekomunikacyjny - przepływ zgłoszeń, połączeń i wiadomości. Jednostka - erlang - jeśli jedno połączenie trwa jedną godzinę w czasie tej godziny. 6. Naszkicuj schemat blokowy cyfrowego systemu komunikacyjnego.
Żrudło Informacji - Koder - Modulator - Kanał Komunikacyjny - Demodulator - Dekoder - Estymata Informacji 7. Jakie znasz modulacje typu ciągłego? Amplitud owe: AM Kątowe: częstotliwości - FM, fazy - PM 8. Na czym polega modulacja kwadraturowa (QAM)? Kwadraturowa modulacja amplitudy jest analogową, dwuwstęgową modulacją, w której sygnał wejściowy złożony z dwóch, ortogonalnych składowych. Ponieważ sygnały sinusa i cosinusa są ortogonalne, możliwe jest odtworzenie sygnałów wejściowych na modulator w torze demodulacji.
9. Naszkicuj widmo sygnału zmodulowanego jednowstęgowo. 10. Na czym polega modulacja FM i PM? Modulacja FM   - modulacja częstotliwości (ang.   Frequency Modulation ) jest modulacją ciągłą, kątową. Częstotliwość chwilowa   f i ( t )   zmienia się liniowo z sygnałem informacyjnym   m ( t ) : f i ( t ) =   f c   +   k f m ( t ),   gdzie   k f   jest współczynnikiem modulacji (czułością częstotliwościową), a   f c   jest częstotliwością nośną. Postać sygnału modulowanego częstotliwościowo jest następująca: . Modulacja PM   - modulacja fazy (ang.   Phase Modulation ) jest modulacją ciągłą, kątową. Kąt   Θ i ( t )   zmienia się liniowo z sygnałem informacyjnym   m ( t ) : Θ i ( t ) = 2 π f c t   +   k p

(…)

… transmitowania przez kanał.
Zwielokrotnienie z podziałem częstotliwości FDM (Frequency-division multiplexing) - używa różnych częstotliwości nośnej dla każdego kanału użytkownika i każdego kierunku transmisji
15. Podaj szybkości próbkowania dźwięku (reszta pytania z odpowiedzią):
w telefonii - 8000 pr/sek
w standardzie CD - 44100 pr/sek
w kamerach cyfrowych DV - 48000 i 32000 pr/sek oraz możliwe, lecz rzadko używane 44100 pr/sek
16. Naszkicuj schemat układu do konwersji szybkości próbkowania.
17. Na czym polega kwantyzacja G.711? Metoda polega na próbkowaniu sygnału z częstotliwością próbkowania 8kHz oraz z rozdzielczością 8 bitów na próbkę (czyli może przechowywać 28 = 32768 możliwych wartości amplitudy fali dźwiękowej na próbkę). Jest to podstawowa norma dla modulacji PCM w telefonii cyfrowej także często…
…(Frequency-division multiple access) - forma multipleksingu sygnałów, umożliwiająca wielu użytkownikom dzielenie się fizycznym kanałem komunikacyjnym, w której wiele sygnałów o pasmach podstawowych modulowanych jest na falach nośnych o różnych częstotliwościach i dodawanych razem aby stworzyć kompleksowy sygnał.
TDMA (Time-division multiple access multiplexing) - typ cyfrowego multipleksingu, pozwalający…
… - Pod spodem wypisujemy ten sam blok przesunięty w prawo o 1 bit. Najmniej znaczący bit odrzucamy. Na początku dopisujemy bit o wartości 0.
Nad odpowiadającymi sobie bitami wykonujemy operację logiczną XOR. Wynik jest wyrazem w kodzie Gray'a.
Binarna sekwencja została podana na układ konwersji szybkości próbkowania. Podaj sygnał wyjściowy w kodzie (np. NRZI, Manchester,2B1Q).
Zakoduj podaną sekwencję w kodzie…
… deszyfracji podstawieniowej z iloczynem, mając dane przesunięcie k oraz alfabet n. Zastosuj algorytm Euklidesa do obliczenia k-1
np. wyraz zakodowany -> XWMIPNUSK k = 9 n - liczba liter alfabetu
Algorytm Euklidesa
k*k-1 - t*n = 1
26 = 2 * 9 + 8
9 = 8 * 1 + 1
8 = 26 - 2 * 9
1 = 9 - 8 * 1
1 = 9 - (26 - 18)
1 = 9 - 26 + 18
1 = 27 -26
27 = 3*9
9*k-1 - 26*t = 1 = > k-1 = 3
np. x f-1(x) = 3*23 mod26 = 17 stąd x…
… Mbit/s
(T1) 1,544 Mbit/s
W wersji europejskiej multipleksuje się jednocześnie 32 kanały (2 pełnią funkcje sterujące i synchronizacyjne, a 30 jest użytecznych dla odbiorcy). Wymaganym pasmem jest więc 2,048 Mbit/s. W wersji amerykańskiej (T1) kanałów użytecznych jest 24 dlatego wymagany jest mniejszy bitstream.
38. Naszkicuj ideę działania CDMA.
Metoda dostępu do medium transmisyjnego polegająca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz