Opracowanie zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zadania - strona 1 Opracowanie zadania - strona 2 Opracowanie zadania - strona 3

Fragment notatki:


Przykładowe zadania za 3 pkt Ton harmoniczny został zmodulowany amplitudowo. Naszkicuj jego widmo. Dana jest sekwencja binarna. Dokonaj kwantyzacji zgodnie z europejskim standardem G.711. Otrzymaną sekwencję podziel na bloki o długości xx bitów i zapisz w kodzie Gray'a. Linear input code Compressed code s0000000wxyza... s000wxyz s0000001wxyza... s001wxyz s000001wxyzab... s010wxyz s00001wxyzabc... s011wxyz s0001wxyzabcd... s100wxyz s001wxyzabcde... s101wxyz s01wxyzabcdef... s110wxyz s1wxyzabcdefg... s111wxyz G.711 konwertuje 14 lub 13 bitów do 8 bitów, przy czym odrzucane są bity najmniej znaczące, tak aby uzyskać 8-bitów. s to bit znaku. Przykład: 1000000010101111 mapujemy do 10001010 (według pierwszego wiersza z powyższej tabeli) zostaje bit znaku sekwencja zer zakończona jedynką, jest kodowana według tabelki, 4 bity "wxyz" są przepisywane, a reszta obcinana - tracimy część informacji, drugi przykład 0000000110101111 mapujemy do 00011010 . Wyznaczanie i-tego wyrazu n-bitowego kodu Gray'a: Zapisujemy blok xx-bitowy. Pod spodem wypisujemy ten sam blok przesunięty w prawo o 1 bit. Najmniej znaczący bit odrzucamy. Na początku dopisujemy bit o wartości 0. Nad odpowiadającymi sobie bitami wykonujemy operację logiczną XOR. Wynik jest wyrazem w kodzie Gray'a. Binarna sekwencja została podana na układ konwersji szybkości próbkowania. Podaj sygnał wyjściowy w kodzie (np. NRZI, Manchester). Liczbę próbek można zwiększać lub zmniejszać. Proste zwielokrotnienie lub zmniejszenie odbywa się tylko w bloku zwielokrotniania (L), a zmniejszanie w bloku (M) - patrz schemat ponizej Interpolacja dla L=2 to 11001--1111000011 podwajanie próbek, a decymacja to usuwanie próbek, np. M=3, 1111000011--1110001. W przypadku konwersji próbkowania o 2.5, najpierw należy dokonać zwiększenia o L=5, a następnie taki sygnał przechodzi przez blok zmniejszania liczby próbek o M=2, co łącznie daje zmianę próbkowania o 2.5. Uwaga:   Poprawność przykładów konwersji szybkości próbkowania nie jest potwierdzona. Opisy kodów wyjściowych można znaleźć w wykładzie 4. Zakoduj podaną sekwencję w kodzie HDB3, AMI i 4B3T 5. Dla podanej sekwencji binarnej naszkicuj sygnał BPSK, QPSK,  -QPSK. BPSK  - proste odwrócenie fazy o 180 0  dla 1.   QPSK  - czterofazowy QPSK koduje znak 2bitami. Spójrz na wykres wskazowy z kodem Graya. Sekwencję bitów: 1 1 0 0 0 1 1 0 dzielimy na: nieparzyste, in-phase component(I): 1

(…)

… component(Q): 1 1 0 0 0 1 1 0
i rozpatrujemy je osobno. Dla I falą nośną jest cos,a dla Q sin.
Sumując I i Q otrzymujemy QPSK.
  π / 4-QPSK
Tutaj jest podobnie jak w zwykłym QPSK. Z tą różnicą, że parzyste znaki (pary bitów) są przesunięte o 450.
Można zauważyć, że amplituda dwóch sąsiednich bitów parzystych (nieparzystych) jest różna,
ale całkowita amplituda (po sumacji) pozostaje stała.   6. Na rysunku…
…,z). Jaki sygnał wyjściowy jest generowany dla każdego z przejść? 11. Na rysunku przedstawiono koder splotowy (rysunek). Narysuj wykres kratowy i zdekoduj następującą informację (sekwencja). 12. Wyznacz macierz generującą i macierz parzystości dla słowa kodowego. Zdekoduj informację z odebranego słowa kodowego korzystając z tablicy dekodowania. 13. Uzupełnij tabelę kodowania LZ77 dla podanej sekwencji. 14. Dla podanego klucza dokonaj szyfracji/deszyfracji słowa metodą Playfair/ Vigenère. 15. Dla podanego kodu (liter) dokonaj deszyfracji podstawieniowej z iloczynem, mając dane przesunięcie k oraz alfabet n. Zastosuj algorytm Euklidesa do obliczenia k-1
.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz