Systemy i Techniki Komunikacyjne

note /search

Kod Gray'a

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Kod Graya Opisany dalej kod jest, między innymi, używany w mechanicznych przetwornikach kąt-cyfra (koderach kąta obrotu wału). Zwany jest kodem Graya i ma tę właściwość, że przy przejściach od jednego do drugiego stanu zmienia się tylko jeden ...

Obwody drukowane

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2562

Wpływ rodzaju obudowy na technikę montażu. Każda ze zmian technologii pociąga za sobą zmiany urządzeń montażowych, zmiany materiałowe i technologiczne. Obudowy c.d. Obwody drukowane Obwód  drukowany  – płytka  izolacyjna  z  naniesionym  układem  połączeń elektrycznych,  pól  lutowniczych  i  sty...

Opracowanie egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

Opracowanie pyta ń  egzaminacyjnych 2007 (Systemy i techniki komunikacyjne) Z PUTWiki Egzamin pisemny będzie się składać z: 3 zadań obliczeniowych (kaŜde po 3 pkt) 11 pytań (kaŜde za 1 pkt.). PoniŜej znajdują się przykładowe zadania i pytania. Podczas egzaminu nie wolno korzystać z Ŝadnych materi...

Opracowanie egzamin 2

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

1. Z jakich elementów jest zbudowany łańcuch telekomunikacyjny i informacyjny? Telekomunikacyjny: z aparatów przetwórczych (pojawia się w nich sygnał pierwotny) z drogi sygnału elektrycznego łączącej aparaty Informacyjny: z aparatów przetwórczych (pojawia się w nich sygnał pierwotny) z drogi...

Opracowanie egzamin 3

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

1. Czym zajmuje się teletransmisja? + Teletransmisja - dział telekomunikacji odpowiedzialny za przesyłanie sygnałów telekomunikacyjnych od punktu do punktu drogą: - przewodowa (teletransmisja kablowa - miedziana, falowodowa, światłowodow...

Opracowanie egzamin 4

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1225

PYTANIA ZA 1 PKT 1.Z jakich elementów składa się łańcuch telekomunikacyjny i informacyjny? 2. Podaj składniki systemu telekomunikacyjnego. stacje końcowe (aparaty przetwórcze), urządzenia transmisyjne i komutacyjne, procedury sygnalizac yjne. 3. Czym zajmuje się teletransmisja i Czym zajmuje się ...

Opracowanie egzamin 5

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

PYTANIA ZA 1 PKT  1.Z jakich elementów składa się łańcuch telekomunikacyjny i informacyjny?    2. Podaj składniki systemu telekomunikacyjnego.    stacje końcowe (aparaty przetwórcze),    urządzenia transmisyjne i komutacyjne,    procedury sygnalizacyjne.  3. Czym zajmuje się teletransmisja i Czym...

Opracowanie egzamin 6

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

PYTANIA ZA 1 PKT 1. Z jakich elementów jest zbudowany łańcuch telekomunikacyjny? Łańcuch telekomunikacyjny zbudowany jest z: Aparatów przetwórczych (na ich wejściu/wyjściu pojawia się sygnał pierwotny), drogi sygnału elektrycznego (łączącej aparaty przetwórcze). 2. Podaj składniki systemu telekom...

Opracowanie egzamin 7

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

1. Z jakich elementów jest zbudowany łańcuch telekomunikacyjny i informacyjny ? Łańcuch telekomunikacyjny zbudowany jest z: Aparatów przetwórczych (na ich wejściu/wyjściu pojawia się sygnał pierwotny), drogi sygnału elektrycznego (łączącej aparaty przetwórcze). 2. Podaj składniki systemu telekomu...

Opracowanie egzamin 8

 • Politechnika Poznańska
 • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

PYTANIA ZA 1 PKT 1. Z jakich elementów jest zbudowany łańcuch telekomunikacyjny? Łańcuch telekomunikacyjny zbudowany jest z: Aparatów przetwórczych (na ich wejściu/wyjściu pojawia się sygnał pierwotny), drogi sygnału elektrycznego (łączącej aparaty przetwórcze). 2. Podaj składniki systemu telekom...