Zadania 3PKT 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania 3PKT 1 - strona 1 Zadania 3PKT 1 - strona 2 Zadania 3PKT 1 - strona 3

Fragment notatki:


3 PKT Ton harmoniczny został zmodulowany amplitudowo. Naszkicuj jego widmo. Dana jest sekwencja binarna. Dokonaj kwantyzacji zgodnie z europejskim st andardem G.711. Otrzymaną sekwencję podziel na bloki o długości xx bitów i zapisz w kodzie Gray'a. Linear input code Compressed code s0000000wxyza... s000wxyz s0000001wxyza... s001wxyz s000001wxyzab... s010wxyz s00001wxyzabc... s011wxyz s000 1wxyzabcd... s100wxyz s001wxyzabcde... s101wxyz s01wxyzabcdef... s110wxyz s1wxyzabcdefg... s111wxyz G.711 konwertuje 14 lub 13 bitów do 8 bitów, przy czym odrzucane są bity najmniej znaczące, tak aby uzyskać 8-bitów. s to bit znaku. Przykład: 1000000010101111 mapujemy do 10001010 (według pierwszego wiersza z powyższej tabeli) zostaje bit znaku sekwencja zer zakończona jedynką, jest kodowana według tabelki, 4 bity "wxyz" są przepisywane, a reszta obcinana - tracimy część informacji, drugi przykład 0000000110101111 mapujemy do 00011010.
Wyznaczanie i-tego wyrazu n-bitowego kodu Gray'a: Zapisujemy blok xx-bitowy. Pod spodem wypisujemy ten sam blok przesunięty w prawo o 1 bit. Najmniej znaczący bit odrzucamy. Na początku dopisujemy bit o wartości 0. Nad odpowiadającymi sobie bitami wykonujemy operację logiczną XOR. Wynik jest wyrazem w kodzie Gray'a. Binarna sekwencja została podana na układ konwersji szybkości próbkowania. Podaj sygnał wyjściowy w kodzie (np. NRZI, Manchester). Liczbę próbek można zwiększać lub zmniejszać. Proste zwielokrotnienie lub zmniejszenie odbywa się tylko w bloku zwielokrotniania (L), a zmniejszanie w bloku (M) - patrz schemat w pytaniu 17 . Interpolacja dla L=2 to 11001--1111000011 podwajanie próbek decymacja to usuwanie próbek, np. M=3, 1111000011--1110001. W przypadku konwersji próbkowania o 2.5, najpierw należy dokonać zwiększenia o L=5, a następnie taki sygnał przechodzi przez blok zmniejszania liczby próbek o M=2, co łącznie daje zmianę próbkowania o 2.5. NRZI - „ 0 ” - bez zmian, „ 1 ” Zamiana na przeciwne
Manchester

(…)

… MF SB
Adresat znający słowo-klucz, może odczytać wiadomość odwracając opisaną procedurę.
Dla podanego kodu (liter) dokonaj deszyfracji podstawieniowej z iloczynem, mając
dane przesunięcie k oraz alfabet n=26. Zastosuj algorytm Euklidesa do obliczenia k-1.
1 PKT
Z jakich elementów jest zbudowany łańcuch telekomunikacyjny? Aparatów przetwórczych (na ich wejściu/wyjściu pojawia się sygnał pierwotny), drogi sygnału elektrycznego (łączącej aparaty przetwórcze). Podaj składniki systemu telekomunikacyjnego. stacje końcowe (aparaty przetwórcze), urządzenia transmisyjne i komutacyjne, procedury sygnalizacyjne. Czym zajmuje się teletransmisja? Teletransmisja - dział telekomunikacji odpowiedzialny za przesyłanie sygnałów telekomunikacyjnych od punktu do punktu drogą: przewodową (teletransmisja kablowa - miedziana, falowodowa, światłowodowa), radiową (teletransmisja radiowa wykorzystująca fale radiowe - radiolinie, urządzenia radiowe nadawczo-odbiorcze). Czym zajmuje się telekomutacja? Telekomutacja to technika tworzenia zestawów łączy. Wymień czynności telekomunikacyjne. przetwarzanie sygnałów (wiadomości na sygnał i odwrotnie), teletransmisja (technika przesyłania sygnałów), telekomutacja (technika…
… częstotliwości FDM (Frequency-division multiplexing) - używa różnych częstotliwości nośnej dla każdego kanału użytkownika i każdego kierunku transmisji Podaj szybkości próbkowania dźwięku: w telefonii - 8000 pr/sek w standardzie CD - 44100 pr/sek w kamerach cyfrowych DV - 48000 i 32000 pr/sek oraz możliwe, lecz rzadko używane 44100 pr/sek Naszkicuj schemat układu do konwersji szybkości próbkowania. Na czym…
… - zwielokrotnianie w dziedzinie długości fali, jest to rodzaj technologii zwielokrotniania sygnałów, za pomocą światła laserowego.
Zasada działania polega na podziale światła laserowego na kilka (nawet do kilkuset) fal o różnych długościach, przesyłanych w tym samym czasie, w tym samym medium transmisyjnym (włóknie optycznym). Każda długość tworzy osobny "kanał", który może przenosić informację. W zależności…
… łączenia). Co to jest ruch telekomunikacyjny? Podaj jednostkę. Ruch telekomunikacyjny - przepływ zgłoszeń, połączeń i wiadomości. Natężenie ruchu - stosunek sumy czasów zajętości urządzeń w pewnym okresie do czasu trwania tego okresu. Jednostka - erlang - jeśli jedno połączenie trwa jedną godzinę w czasie tej godziny. Naszkicuj schemat blokowy cyfrowego systemu komunikacyjnego. Jakie znasz modulacje typu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz