Standard DAB Eureka 147

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standard DAB Eureka 147 - strona 1 Standard DAB Eureka 147 - strona 2 Standard DAB Eureka 147 - strona 3

Fragment notatki:


Standard DAB Eureka 147  Cyfrowa radiofonia rozsiewcza DAB (Digital Audio Broadcasting) zapewnia lepsze  wykorzystanie pasma niż radiofonia analogowa FM UKF.   Sygnał analogowy może być próbkowany z częstotliwością 48kHz co pozwala na  osiągnięcie szerokości przetwarzanego pasma akustycznego do 20.3kHz lub próbkowany z  częstotliwością 24kHz – szerokość przetwarzanego pasma akustycznego do 11.3kHz.   Rozdzielczości próbkowania może osiągać wartość do 22bitów/próbkę.   W wyniku przetwarzania sygnału analogowego otrzymuje się sygnał cyfrowy (PCM) o  przepływności np.: 768kb/s dla jednego kanału – systemu monofonicznego przy  przetwarzaniu sygnału za pomocą 16 bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego z  częstotliwością 48kHz. Przy przetwarzaniu sygnału stereofonicznego strumień danych osiąga  wartość ponad 1.5Mb/s. Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy nadajnika systemu DAB.         Rys. 1. Schemat blokowy nadajnika DAB    W celu zmniejszenia szybkości transmisji bez pogorszenia jakości sygnału fonii  zastosowano kodowanie źródłowe. Jest ono realizowane za pomocą kodera MUSICAM  (Masking Pattern Universal Subband Integrated Coding and Multiplexing, który stanowi  realizację systemu kodowania ISO/MPEG-Audio Layer II znormalizowanego w ramach  standaryzacji ISO. W celu zredukowania przepływności strumienia bitów algorytm  kodowania wykorzystuje psychoakustyczne właściwości ucha ludzkiego:   - zależność progu słyszalności od częstotliwości (krzywa A na rys. 2),  - brak  wrażliwości ucha na jednoczesne bliskie tony poniżej dominującego – zjawisko  maskowania (linia B na rys. 2),  - brak  wrażliwości ucha na tony słabsze bliskie czasowo sygnałowi dominującemu –  premaskowanie i posmaskowanie.      1   Rys. 2. Psychoakustyczna charakterystyka ucha    Sygnał akustyczny stereofoniczny próbkowany z częstotliwością 48kHz i kwantyzacją 16- bitową daje strumień bitów o przepływności 2x768kb/s. Pasmo akustyczne przetwarzanego  sygnału 20Hz  ÷ 20kHz jest dzielone za pomocą filtrów wielofazowych na 32 subpasma  (kodowanie podpasmowe). Schemat blokowy kodera MUSICAM przedstawiono na rys. 3.     Bank filtrów FFT Określenie współczynników skali Określenie progu maskowania Redukcja danych Redukcja danych Dynamiczna alokacja bitów K o d e r M u l t i p l e k s e r Cyfrowy sygnał foniczny 48 kHz Filtracja Transformacja Wyjście   Rys. 3 Schemat blokowy kodera MUSICAM      2 Szerokość subpasma wynosi 750Hz. Ta rozdzielczość w dziedzinie częstotliwości w  obszarze dolnej części pasma akustycznego jest niewystarczająca do określenia  dynamicznego progu słyszalności. Kodowanie subpasmowe uzupełnia się kodowaniem 

(…)

… DAB
Ramka sygnału DAB składa się z trzech podstawowych kanałów:
-
synchronizacji (SYNCH),
-
szybkiej informacji (FIC),
-
oraz kanału usług podstawowych (MSC).
W kanale SYNCH są przesyłane informacje wykorzystywana do synchronizacji odbiornika:
-
umożliwiające automatyczną regulacje częstotliwości,
-
automatyczną regulację wzmocnienia,
-
oraz informację o fazie odniesienia.
W kanale FIC jest przesyłana ograniczona ilość informacji, która nie może podlegać
opóźnieniu w szczególności informacje konfiguracji multipleksu, konfiguracji demodulatora.
Kanał usług podstawowych MSC zajmuje największą część sygnału ramki i w nim są
przekazywane dane foniczne. W kanale podstawowym może być transmitowane sześć
niezależnych bloków, np.: pięć programów radiowych i jeden blok danych alfanumerycznych.
Dane…
… z podstawową normą ETSI EN 302 077-1 V.1.1. punkt 14.1,
centralna podnośna OFDM sygnału DAB nie jest nadawana, co można wykorzystywać przy
kontroli emisji, do oceny zgodności częstotliwości nadajnika z wartością nominalną.
8
Rys. 10. Widmo gęstości mocy sygnału DAB dla I typu transmisji
Rys. 11. Widmo gęstości mocy sygnału DAB dla II typu transmisji.
Rys. 12. Widmo gęstości mocy sygnału DAB dla III typu…
… kanału MSC są poddane procesowi zabezpieczenia przed błędami, procesowi
4
rozpraszania oraz procesowi przeplotu czasowemu. Tak przetworzony strumień danych jest
doprowadzony do modulatora.
METODY MODULACJI
Ramka cyfrowego sygnału DAB musi być przesyłana w odpowiednio krótkim czasie tak
aby było możliwe odtwarzanie na bieżąco przesyłanej mowy lub muzyki. Do przesłania
ramki, czasie rzeczywistym, złożonej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz