Musicam Cofdm Dab

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Musicam Cofdm Dab - strona 1 Musicam Cofdm Dab - strona 2

Fragment notatki:


MUSICAM 1.Wyznaczanie  ciśnienia akustycznego 2.Poziom  maskowania przy braku sygnału  wejściowego Zależność ta opisuje charakterystykę  słyszalności ucha ludzkiego w obecności  słabego dźwięku. Jest to bezwzględny poziom  maskowania:  3.Wyszukiwanie  składników  tonowych  i  nietonowych Składowe tonowe odpowiadają składowym  harmonicznym o mniej więcej stałej  częstotliwości przetwarzania. Składowe  nietonowe mają widmo zbliżone do szumowego.  Wyznacza się je dla pasma krytycznego,(czyli  pasma zgodnego z akustyczną rozdzielczością  ucha ludzkiego), w którym sygnał o dużym  natężeniu może maskować sygnał słabszy,  występujący w danym paśmie częstotliwości.  Szerokość od 60 do kilkuset Hz. Jednostką  pasma krytycznego jest Bark. Zależnością  między częstotliwością pasma krytycznego a  jednostką Z={13arctg[0,76(f[kHz)] +3.5arctg(f[kHz]/7,5)2} [Bark] Ilość pasm krytycznych:27. Dla MUSICAM  podzielono pasmo na 27 pasm krytycznych, a  szerokość zaczyna się od 100Hz dla m.cz. do  4kHz dla w.cz. dla uzyskania składowych  tonowych sygnału akustycznego rozważa się  częstotliwość f danej próbki oraz przedział  wokół częstotliwości f o szerokości df. Przedział  ten przyjęto: zakres- f od 0 do 3kHz – df=93,75  Hz, f od 3 do 6 kHz – df=140,63 Hz, dla f od 6  do 12 kHz df = 281,25 Hz, a dla f od 12 do 24  kHz df=562,50 Hz. Wyznaczenie lokalnego max  odbywa się poprzez określenie próbek FFT.  Jeżeli x(k)x(k-1) oraz x(k)=x(k+1) to próbka  ta jest identyfikowana jako lokalne max.  Lokalne max. Jest uznawane za składnik tonowy  jeśli: x(k)-x(k+j)=F[dB];  to próbkę uważa się  za składnik tonowy. Określić musimy dla próbki  indeks k, oraz poziom ciśnienia akustycznego  SPL xtm(k), który wyznaczamy jako  xtm(k)=10log(10^x(k-1)/10 +10^x(k)/10  +10^x(k+1)/10) [dB]. Wszystkie próbki z  obszaru testowanego ustawiane są na 0  poziomów (niesk.dB).  Wyszukiwanie  składowych  nietonowych:  Wycinamy  składowe tonowe. Dla każdego z 27 pasm  krytycznych pozostałe składowe sygnału są  sumowane wewnątrz danego pasma  krytycznego. Dla wyznaczenia składowej  nietonowej tego pasma-ciśnienia akustycznego  xnm(k). wyznaczony jest indeks k linii  najbliższej f-środkowej pasma krytycznego oraz  poziomu ciśnienia akustycznego.  4.Zmniejszenie liczby składników  tonowych  i  nietonowych Bierze się pod uwagę te warunki, które spełniają  nierówności: - dla składowych tonowych xtm=LTq(k), - dla składowych nietonowych nm.=LTq(k),  gdzie LTq(k) – minimum poziomu maskowania  tablicowany. Należy wybrać najmniejsze próbki  z próbek +-0,5Bark (aby nie zgubić próbek  między pasmami krytycznymi na granicy)

(…)


lepszych warunków sygnału DVB-T. Pozwala
to na efektywniejsze gospodarowanie zasobami
częstotliwościowymi niż w sieciach
wieloczęstotliwościowych MFN. Wykorzystuje
się modulacje 16QAM i QPSK, lecz aby
uzyskać odpowiednią przepływność sygnału
cyfrowego wykorzystuje się 16QAM.
Teoretycznie sieci SFN mogłyby pokrywać
znaczne obszary kraju lub krajów, lecz niestety
z powodu zakłóceń w paśmie około 100-200km…

psychoakustyczne właściwości ucha ludzkiego
(m.in. zależność progu słyszalności od
częstotliwości, brak wrażliwości ucha na tony
słabsze bliskie czasowo sygnałowi
dominującemu – premaskowanie i
posmaskowanie). Schemat blokowy kodera
MUSICAM:
Metoda przeciwdziałania problemowi zaników
(przesyłania) jest rozdział informacji na
podpasma. Pasma wytłumione są korygowane
przez informację praktycznie w pasmach nie
wytłumionych (kodowanie protekcyjne)
2.Minimalna szerokość pasma w.cz. przy
transmisji naziemnej przy występowaniu
zaników, umożliwiająca efektywne
eliminowanie ich skutków.
Żeby było możliwe odtworzenie sygnału, do
odbiornika musi dojść energia sygnału, co w
dziedzinie częstotliwości odpowiada
wymaganiu, by w zakresie występowały minima
i maksima sygnałów. W zakresie UHF i VHF
pojawia się wymaganie na Bmin=1MHz. Jeżeli
są zaniki to szerokość pasma musi być mała w
stosunku do zaników. Minimalna porcja widma
będzie Bpodn= 1kHz.
3.Podział kanału na elementy niezależne od
czasu i częstotliwości
Tak dzielimy widmo częstotliwościowe i
dobieramy czas przekazu, aby uzyskać obszary
elementarne o wielkościach tak małych, żeby
wielkość amplitudy była niezależna od
warunków propagacyjnych. W dziedzinie czasu
mówimy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz