Systemy radiokominkacyjne - DRM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy radiokominkacyjne  - DRM - strona 1 Systemy radiokominkacyjne  - DRM - strona 2 Systemy radiokominkacyjne  - DRM - strona 3

Fragment notatki:


1 Wstęp   Obecnie używane standardy transmisji programów radiofonicznych nie uległy istotniej  zmianie od końca II Wojny Światowej. Nadal stosowana jest modulacja analogowa i zasady  odbioru odpowiadające technologii z tamtych czasów. Natomiast w zakresie przygotowania i  dystrybucji programów stosowana jest praktycznie wyłącznie nowoczesna technika cyfrowa.  Odbiorniki radiofonicznie mają wiele udogodnień i zaawansowanych funkcji, jednak ich  zasadnicze działanie jest takie jak przed ponad połową wieku. Jak wykazują analizy  teoretyczne i wykonane eksperymenty, transmisje cyfrowe są także bardziej oszczędne  widmowo.  Podstawowym problemem z wprowadzeniem radiofonii cyfrowej jest konieczność  wymiany odbiorników radiofonicznych na odbiorniki radiofonii cyfrowej, co jest trudnym i  jak widać dotąd niechętnie realizowanym przedsięwzięciem. Jednak należy oczekiwać, że w  stosunkowo niedługim czasie radiofonia cyfrowa zostanie wprowadzona w wielu krajach  europejskich.  W Europie istnieją dwa standardy radiofonii cyfrowej  •  DAB (Eureka 147), opisany normami ETSI przeznaczony do transmisji wysokiej  jakości w zakresie UKF. Standard umożliwia także transmisję dodatkowych  danych i tworzenie programów multimedialnych  •  DRM (Digital Radio Mondiale), stosunkowo nowy, opisany normą i przewidziany  do transmisji w zakresie fal średnich i krótkich. Tu jakość transmisji jest niższa niż  w standardzie DAB, jednak lepsza niż w dotychczasowych transmisjach  analogowych w tym zakresie częstotliwości. Standard transmisji DRM umożliwia  emisję z uwzględnieniem dotychczasowej siatki częstotliwości.   Oba te standardy, a także inne znane standardy radiofonii cyfrowej (np. standard  amerykański IBOC - In-Band On-Channel, japoński ISDB-Tn - Integrated Services Digital  Broadcasting–Terrestrial narrowband) stosują transmisję OFDM (Orthogonal Frequency  Division Multiplexing), która w uproszczeniu polega na tym, że sygnał nadawany jest  jednocześnie na wielu częstotliwościach nośnych. Widma poszczególnych nośnych zachodzą  na siebie, ale dzięki spełnieniu warunku ortogonalnoś ci ( 3 ) nie zak łócają się wzajemnie, a  jednocześnie zapewniają dużą efektywność widmową transmisji. Radiofonia cyfrowa  wymaga przekazu cyfrowego o dużych przepływnościach. Strumień danych jest dzielony  pomiędzy poszczególne nośne, w efekcie transmisja na pojedynczej nośnej jest stosunkowo  wolna i możliwa w kanałach z propagacją wielodrogową, gdzie występują zaniki selektywne i  interferencje międzysymbolowe.   Transmisja OFDM okazała się korzystna także przy transmisji pakietowej w  radiowych sieci danych standardu 802.11a i europejskim HIPERLAN 2, zapewniających  przepływność rzędu 6 - 54 Mb/s. W systemach dostępowych punkt – wielopunkt, OFDM 

(…)


wykorzystanie widma – nadajnik sygnału cyfrowego zapewnia pokrycie na znacznie
większym obszarze niż analogiczny nadajnik analogowy.
3. Charakterystyka standardu DRM
Standard DRM (Digital Radio Mondiale) jest przeznaczony do transmisji sygnałów
radiofonii cyfrowej w pasmach częstotliwości poniżej 30MHz (fale długie średnie i krótkie).
System ten wykorzystuje modulację OFDM i pod względem zajętości widma…
…. Rozmieszczenie podnośnych dla różnych szerokości zajmowanego pasma w rastrze:
a) 9kHz, b) 10kHz.
Na podstawie wzajemnych zależności fazowych pomiędzy tymi podnośnymi odbiornik może
ustalić tryb odporności odbieranego sygnału. Na rys. 7 przedstawiono widmo sygnału DRM.
Widoczny brak prążka na częstotliwości fali nośnej (marker) oraz trzy prążki podnośnych
odniesienia częstotliwości (w prawej części widma).
Rys. 7. Widmo sygnału DRM o szerokości pasma 9kHz i modulacji 64-QAM
Każda z podnośnych w sygnale DRM jest modulowana 4- 16- lub 64-stanową
kwadraturową modulacją amplitudy (QAM). Bloki FAC (Fast Acces Channel) wykorzystują
zawsze modulację 4-QAM, żeby umożliwić identyfikację stacji nadawczej i odebranie
informacji pozwalającej na zdekodowanie pozostałej części sygnału (bloki te zawierają
informację…
… także możliwość
emisji sygnałów o szerokości widma równej połowie szerokości standardowego kanału (4,5
lub 5kHz), co miało na celu umożliwienie emisji sygnału cyfrowego w tym samym kanale co
sygnał analogowy (o zredukowanej szerokości pasma) oraz sygnałów o szerokości pasma
dwukrotnie większej (18 lub 20kHz), co pozwala na emisję audycji o podwyższonej jakości
kosztem zajęcia dwóch sąsiednich kanałów…

19218.75Hz
9428.57Hz
19090.91Hz
19071,43Hz
17156.25Hz
5
9409.09Hz
8531,25Hz
3
D
4781,25Hz
2
C
Odpowiednikiem częstotliwości fali nośnej dla modulacji tradycyjnych jest częstotliwość
odniesienia (reference frequency). W przypadku sygnałów o szerokości pasma 4,5 oraz 5kHz
częstotliwość odniesienia jest położona poniżej pasma obejmującego nadawane podnośne, co
stwarza pewne podobieństwo do transmisji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz