Matryca komutacyjna

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matryca komutacyjna - strona 1

Fragment notatki:


Matryca komutacyjna     KE AGH  Strona 1    Instrukcja do ćwiczenia :     Matryca komutacyjna  1    Wstęp      Każdy  kanał  w  systemach  ze  zwielokrotnieniem  czasowym  jest  jednocześnie  określany  przez  swoją  współrzędną  czasową  T  i  współrzędną  przestrzenną  S.  Funkcją  cyfrowego pola komutacyjnego ( CPK ) jest przemieszczenie informacji zawartej w dowolnym  kanale  dowolnego  traktu  wejściowego  do  dowolnego  kanału  traktu  wyjściowego.  Inaczej,  komutacja dwóch kanałów sprowadza się do komutacji według współrzędnej czasowej oraz  komutacji według współrzędnej przestrzennej.    Rozpatrzmy  dwa  kanały  czasowe:  wejściowy  o  współrzędnej  przestrzennej  sk   i  współrzędnej  czasowej  ti  oraz  wyjściowy  o  współrzędnej  przestrzennej  sl  i  współrzędnej  czasowej tj. Informacja zawarta w kanale (sk, ti) powinna zostać skierowana do kanału (sl, tj).  Przeprowadzić  to  można  na  wiele  sposobów.  Cztery  z  nich  pokazano  na  rysunku  1.  Typ  komutacji jednoznacznie określa strukturę pola komutacyjnego.              Matryca komutacyjna     KE AGH  Strona 2        Rys.1. Typy komutacji w cyfrowych polach komutacyjnych      sk/sl - numer traktu wejściowego / wyjściowego    ti/tj - numer kanału w trakcie wejściowym / wyjściowym    sx - numer traktu pośredniego    tx - numer kanału pośredniego     Komutacja  T-S  zrealizowano  w  cyfrowym  polu  komutacyjnym  dwusekcyjnym   o strukturze „czas - przestrzeń” dokonując następujących operacji :  •  komutacji  czasowej  kanału  wejściowego  (s k,  ti)  z  kanałem  międzysekcyjnym  (sk,  tj)  -  w  ten sposób informacja zawarta w kanale wejściowym (sk, ti) pojawi się w kanale (sk, tj)  •  komutacji przestrzennej telestrady międzysekcyjnej o numerze s k a tetestradą wyjściową    o numerze sl w szczelinie czasowej tj.      Komutacja  S-T  zrealizowano  w  cyfrowym  polu  komutacyjnym  dwusekcyjnym   o strukturze „przestrzeń - czas” dokonując następujących operacji :  •  komutacji przestrzennej telestrady wejściowej o numerze sk a tetestradą międzysekcyjną    o  numerze  sl  w  szczelinie  czasowej  ti  -  w  ten  sposób  informacja  zawarta  w  kanale  wejściowym (sk, ti) pojawi się w kanale (sl, ti)  •  komutacji czasowej kanału (sl, ti) z kanałem (sl, tj), czyli przesunięcia informacji zawartej   w szczelinie czasowej ti telestrady międzysekcyjnej o numerze sl do szczeliny czasowej tj 

(…)

…).
KE AGH
Strona 4
Matryca komutacyjna
3 Opis działania układu
3.1 Generator adresów cyklicznych
Sygnał zegarowy jest generowany przez układ U12 (7400) i rezonator kwarcowy o
częstotliwości 8,192 MHz. Sygnał z tego generatora dostarczony jest do wejścia dzielnika
częstotliwości (licznika) zbudowanego z binarnych liczników MS (74192 ) U9,U10,U11. Jest to
licznik synchroniczny, dzięki czemu można uniknąć…
… pamięci połączeń może być także kasowana
przy użyciu przycisku astabilnego SW8. Przełączaniem adresu (multiplekser) z generatora lub
KE AGH
Strona 5
Matryca komutacyjna
pamięci połączeń na wejściu adresowym pamięci ramkowej zajmuje się układ U5 (GAL16V8).
Dokładniej kształtowanie sygnałów sterujących zapisem i odczytem do/z obu pamięci
wyjaśniają przebiegi czasowe.
3.3.1
nadajnik
Do telestrady wejściowej informacja wprowadzana jest z nadajnika U15 (GAL22V10).
Przy pomocy przełącznika SW1 można wybrać numer kanału czasowego do którego
będziemy wysyłali wygenerowaną z nadajnika informację. Jeśli stan linii A7-A3 zgadza się z
tym ustawionym na przełączniku wówczas strob ADRES_OK jest aktywny i do telestrady
wejściowej nadawane jest słowo 8-bitowe. Wartość tego słowa wytwarzana jest w
generatorze liczb losowych
… i zatrzaśnięcie danej przy pomocy przerzutnika typu D U1
(7474). Dodatkowo wykorzystany jest sygnał AS sygnalizujący stabilny adres na liniach
adresowych pamięci ramkowej.
3.3 Pamięć połączeń
Pamięć połączeń stanowi układ U20 (UM 61256). Pracą pamięci ramkowej steruje
wcześniej zaprogramowana pamięć połączeń. Pamięć połączeń programuje się przy pomocy
przełączników hebelkowych. Wprowadzenie danych odbywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz