Matryca komutacyjna i kompandacja PCM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matryca komutacyjna i kompandacja PCM - strona 1 Matryca komutacyjna i kompandacja PCM - strona 2 Matryca komutacyjna i kompandacja PCM - strona 3

Fragment notatki:


            SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM    Przedmiot: Systemy i sieci telekomunikacyjne   Temat:Matryca komutacyjna i Kompandacja PCM  Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja  Data wykonania ćwiczenia: 17 czerwca 2011 piątek 11:00  Zespół:      Dariusz Bocoń      Konrad Miękus      Sylwia Łęczyńska        Marcin Wilk    TEMAT ĆWICZENIA:  Zajęcia laboratoryjne obejmowały obserwacje dwóch tematów. Wpierw mieliśmy możliwość  przeprowadzenia  symulacji  na  komputerze  działania  matrycy  komutacyjnej,  następnie  zobaczenie jak wygląda jej fizyczna realizacja.  W następnej części zapoznaliśmy się z kopresją i ekspansją PCM.    PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE    CZĘŚĆ PIERWSZA - Matryca komutacyjna  Co to jest komutacja ?   Najprościej ujmując jest to dynamiczne zestawianie połączeń.  Pola komutacyjne są zbudowane z jednego lub kilku komutatorów. Umożliwiają uzyskiwanie  bez blokady połączeń między dowolną parą wolne wejście - wolne wyjście.                                  Każdy kanał w systemach ze zwielokrotnieniem czasowym jest jednocześnie określany przez  swoją  współrzędną  czasową  T  i  współrzędną  przestrzenną  S.  Funkcją  cyfrowego  pola  komutacyjnego  (  CPK  )  jest  przemieszczenie  informacji  zawartej  w  dowolnym  kanale  dowolnego traktu wejściowego do dowolnego kanału traktu wyjściowego. Inaczej, komutacja  dwóch  kanałów  sprowadza  się  do  komutacji  według  współrzędnej  czasowej  oraz  komutacji  według współrzędnej przestrzennej.    Podział pól komutacyjnych ze względu na sposób rozdziału dróg rozmownych:  - rozdziałem przestrzennym   - rozdziałem czasowym   - rozdziałem częstotliwościowym     Ze względu na liczbę sekcji                  -jednosekcyjne    - dwusekcyjne              DZIAŁANIE KOMUTATORA CZASOWEGO    Przesunięcie zawartości i-tej szczelny czasowej jednego z wejściowych traktów PCM do j tej  szczeliny  czasowej  jednego  z  traktów  wyjściowych  może  być  realizowane  w  różny  sposób.  Jedną  z  prostszych  sytuacji  jest  taka,  w  której  do  komutatora  są  przyłączone  jeden  trakt  wejściowy  oraz  jeden  trakt  wyjściowy.  Należy  jedynie  dokonać  przesunięcia  w  czasie,  aby  uzyskać połączenie między dowolnymi kanałami na wejściu i wyjściu.  Zawartość k kanałów traktu wejściowego zapisuje cyklicznie do k słów pamięci danych.  Odczytywanie pamięci odbywa się zgodnie z adresami zawartymi w pamięci adresowej. 

(…)


Kanał do odbioru: 12
Zmierzone przez nas opóźnienie przy komitowaniu z kanału 7 na 7, nadawaniu do kanału 7 i
odbiorze z 7, wprowadzone przez matrycę komutacyjną (a dokładniej przerzutnik D) wynosi
0.8 us, natomiast długość bitu 0.1 us.
CZĘŚĆ DRUGA - Kompandancja PCM
PCM - Pulse Code Modulation – to najpopularniejsza metoda reprezentacji sygnału
analogowego w systemach cyfrowych. Używana jest w telekomunikacji, w cyfrowej obróbce,
do przetwarzania obrazu, do zapisu na płytach CD (CD-Audio) i w wielu zastosowaniach
przemysłowych.
Kodek PCM przeznaczony jest do kodowania i dekodowania sygnałów akustycznych.
CZĘŚĆ NADAWCZA:
W części nadawczej realizowane jest pobieranie próbek sygnału analogowego konwersja AC
na 8 bitowy sygnał PCM.
CZĘŚĆ ODBIORCZA:
Część odbiorcza odpowiedzialna jest za pobieranie 8…
…:
Za pomocą przełączników NUMER KANAŁU DO NADAWANIA wybierany jest numer
kanału, w który wylosowana dana zostanie wpisana do pamięci ramkowej.
Dana do nadania zostaje wylosowana za pomocą przycisku LOSOWANIE, wartość
wygenerowanego słowa bitowego możemy obserwować na diodach LED.
W celu zaprogramowania pamięci połączeń używamy przełącznika ADRES, którym
ustanawiamy numer kanału telestrady wyjściowej, na który ma odbywać się komutacja.
Numer kanału, który ma być komutowany na ustawiony wcześniej kanał telestrady
wyjściowej ustawiamy przy pomocy przełącznika DANA.
By dokonać zapisu pamięci połączeń naciskany jest przycisk WPIS.
Przełącznikiem NUMER KANAŁU DO ODBIORU wybierzemy kanał wyjściowy który chcemy
obserwować za pomocą diod LED. Jeśli wybierzemy kanał do którego komutowaliśmy dane
wejściowe powinniśmy…
… zaobserwować je jako dane wyjściowe.
Po wpisaniu różnych kombinacji udało nam się stwierdzić poprawne działanie układu,
NUMER KANAŁU DO NADAWANIA pokrywał się z DANĄ, natomiast diody odpowiedzialne za
NUMER KANAŁU DO ODBIORU pokrywały się z diodami ADRESU.
Przy pomocy oscyloskopu mogliśmy zaobserwować poprawne działanie komutatora
czasowego.
Kanał do nadawania: 5
Kanał do odbioru: 15
Kanał do nadawania: 12…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz