Wykonanie połączeń elektrycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonanie połączeń elektrycznych - strona 1 Wykonanie połączeń elektrycznych - strona 2 Wykonanie połączeń elektrycznych - strona 3

Fragment notatki:


            Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie   Wydział EAIiE  Katedra Elektroniki        LABORATORIUM  MONTAśU ELEKTRONICZNEGO        InŜynieria materiałowa i konstrukcja  urządzeń        Temat ćwiczenia:    Wykonywanie połączeń elektrycznych  za pomocą mikrozgrzewarki. Testowanie połączeń          OPIS STANOWISKA I ZADANIA DO WYKONANIA                    2009 r.    Nr  ćwiczenia:    1    Katedra Elektroniki AGH – Laboratorium  MontaŜu w Elektronice    2  I. Cel ćwiczenia  Celem  ćwiczenia  jest  poznanie  techniki  zgrzewania  stosowanej  w  montaŜu  elektronicznym,  oraz  dodatkowo  zapoznanie  się  ze  specyfiką  montaŜu  pod  mikroskopem.  Studenci  po  uprzednim  zapoznaniu  się  z  urządzeniami  i  z  ich  obsługą  wykonują  połączenia  za  pomocą  mikrozgrzewarki.  Wykorzystują  płytki  alundowe  z  nadrukowanymi  i  wypalonymi  pastami  oraz  drut  aluminiowy,  miedziany,  niklowy,  złoty  o  róŜnych  grubościach.  Dobierane  są  optymalne  ustawienia  parametrów  technologicznych  dla  konkretnych  łączonych  materiałów.  Kolejną  częścią  ćwiczenia  jest  sprawdzenie jakości połączeń za pomocą testera (pomiar siły zrywającej).  II.  Stanowisko montaŜowe – mikrozgrzewarka  Hughes MCW 550  ( microwelder )   Jest to urządzenie prostsze w budowie i obsłudze w stosunku do bondera. Mikrozgrzewarka składa  się z następujących części:  •  Jednostki głównej MCW-550-115-0   •  Zasilacza  o stałym napięciu, dostarczającego prądu o odpowiednich parametrach  •  głowicy zgrzewającej z elektrodami  VTA-96   •  elektrod o regulowanej sile docisku 60-1000g  •  pedału noŜnego  •  mikroskopu Nikon SMZ-1 (powiększenie: okular 10x, obiektyw 0.5x)  Dzięki  zastosowaniu  mikroskopu  moŜemy  mieć  wgląd  w  proces  zgrzewania:  wypozycjonować  elektrody  nad  punktem  montaŜu,  obejrzeć  efekty  swojej  pracy,  dostroić  parametry  do  potrzeb,  itp.  Ogólny wygląd stanowiska oraz zasilacza przedstawiają rys. 1 i 2. Sterowanie obniŜaniem elektrod  następuje  za  pomocą  pedału  noŜnego  (podobnego  do  tego,  który  spotyka  się  w  maszynach  do  szycia). Podczas jego naciskania, ramiona z elektrodami obniŜają się, następuje kontakt z podłoŜem  i przepływ prądu, który zgrzewa drut do kontaktu.  Przebieg procesu zgrzewania:  1.  Ustawiamy  wstępnie  parametry  (napięcie  zgrzewania,  czas  zgrzewania,  odległość  między 

(…)

… kontaktu (ze względów estetycznych). Oczywiście drucik MUSI
teŜ w momencie zetknięcia z podłoŜem łączyć obie elektrody, bo inaczej nie przepłynie prąd
i zgrzew nie powstanie…
4. Po przyłoŜeniu drucika i ustaleniu miejsca zgrzewania wciskamy pedał aŜ do zetknięcia
z drucikiem i podłoŜem – jeśli np. połoŜenie wymaga poprawy moŜemy jeszcze je zmienić…
2
Katedra Elektroniki AGH – Laboratorium MontaŜu…
…:
a. brudnych stykach elektrod (w takim przypadku przeczyszczamy je od spodu
kawałkiem płytki z alundu)
b. zanieczyszczonej powierzchni kontaktu lub drucika (wtedy przeczyszczamy je
patyczkiem zanurzonym np. w acetonie lub alkoholu izopropylowym)
c. źle dobranych parametrach zgrzewania
Nie naleŜy w takim przypadku zwiększać parametrów zgrzewania „na ślepo”, poniewaŜ moŜe
nastąpić całkowite przepalenie drutu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz