Wykonywanie połączeń elektrycznych - bonder

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie połączeń elektrycznych - bonder - strona 1 Wykonywanie połączeń elektrycznych - bonder - strona 2 Wykonywanie połączeń elektrycznych - bonder - strona 3

Fragment notatki:


            Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie   Wydział EAIiE  Katedra Elektroniki        LABORATORIUM  MONTAśU ELEKTRONICZNEGO        InŜynieria materiałowa i konstrukcja  urządzeń        Temat ćwiczenia:    Wykonywanie połączeń elektrycznych  za pomocą bondera. Testowanie połączeń          OPIS STANOWISKA I ZADANIA DO WYKONANIA                    2009 r.    Nr  ćwiczenia:    2    Katedra Elektroniki AGH – Laboratorium  MontaŜu w Elektronice    2  I. Cel ćwiczenia  Celem  ćwiczenia  jest  poznanie  techniki  stosowanej  w  montaŜu  elektronicznym  –  bondowania,  w  szczególności  zapoznanie  się  ze  specyfiką  montaŜu  pod  mikroskopem.  Studenci  po  uprzednim  zapoznaniu  się  z  urządzeniami  i  z  ich  obsługą  wykonują  połączenia  za  pomocą  bondera  krawędziowego.  Wykorzystują  płytki  alundowe  z  nadrukowanymi  i  wypalonymi  pastami  oraz  drut  aluminiowy  (bonding)  o  stałej  grubości.  Dobierane  są  optymalne  ustawienia  parametrów  technologicznych  dla  konkretnych  łączonych  materiałów.  Kolejną  częścią  ćwiczenia  jest  sprawdzenie jakości połączeń za pomocą testera (pomiar siły zrywającej).  II. Stanowisko montaŜowe – bonder krawędziowy MDB-10 i MDB-11  ( wedle-wedge bonder )              Głównymi  elementami  stanowiska  montaŜowego  jest  bonder,  generator  ultradźwiękow  (USG),  podgrzewany  stolik  z  zasilaczem  i  regulatorem  temperatury,  mikroskop  oraz  lampa  halogenowa oświetlająca płytkę montaŜową. Ogólny  wygląd stanowiska  montaŜowego z bonderem  przedstawiono na rys.1 i rys. 2.    Rys. 1. Ogólny wygląd stanowiska z bonderem krawędziowym. Widoczne przyciski sterujące po  prawej stronie bondera, lampa oświetlająca i mikroskop  Katedra Elektroniki AGH – Laboratorium  MontaŜu w Elektronice    3    Rys. 2. Ogólny wygląd bondera. Oznaczenia: USG – generator ultradźwięków, O – mikroskop, G –  głowica  z  urzadzeniem  bondującym  (igłą),  S  –  ruchomy  (w  płaszczyźnie  XY)  stolik  podgrzewany  z mocowaniem  próbki,  Z  –  zasilacz  podgrzewanego  stolika,  SZ  –  szpulka  z  drutem  Al,  M  –   manipulator do przesuwania stolika i sterowania procesem bondowania  Do  bezpośredniego  sterowania  procesem  bondowania  słuŜą  2  przyciski  umieszczone  na  manipulatorze.  BliŜej  nas  mieści  się  klawisz   START ,  dalej  od  nas  klawisz  ABBOND.  Ten  drugi 

(…)

… docisku igły, mocy USG itp.):
1. Gdy głowica z igłą bondującą jest w pozycji wyjściowej „home” (najwyŜszej) moŜemy
bezpiecznie mocować podłoŜe na stoliku, dobrać powiększenie i ostrość obrazu widzianego
w mikroskopie i przygotować się do bondowania (rys. 3). Przez mikroskop powinniśmy być
w stanie zobaczyć ostro obszar, w którym będziemy wykonywać połączenia, igłę bondującą
i drucik przechodzący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz