Elektronika - strona 10

Szeregowy układ rezonansowy - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Naszym pierwszym zadaniem było badanie szeregowego układu rezonansowego. Ćwiczenie rozpoczęliśmy od ustawienia generatora funkcyjnego w pozycji 10kHz i wybrania funkcji sinus sektora funkcyjnego. Ustawiliśmy napięcie wyjściowe generat...

Symulacja zakłóceń elektromagnetycznych

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

SYMULACJA ZAKŁÓCEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH Celem ćwiczenia było zbadanie wpływu zakłóceń na transmisję cyfrową. Stanowisko laboratoryjne do tego ćwiczenia było środowiskiem wirtualnym zbudowane w programie Tina. Układ, z którego korzystaliśmy zbudowany był z generatora napięcia VG2, generatora zakłó...

Tranzystor unipolarny

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

TRANZYSTOR UNIPOLARNY 1. Tabele z wartościami I D [mA] i U DS [V] dla U GD = const. , oraz wykres zbiorczy charakterystyk wyjściowych . I D [mA](int) 10 40 80 100 120 150 180 200 220 250 I D [mA] 9 39 83 101 124 150 184 204...

Tranzystory - zagadnienia teoretyczne

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Teoria: Tranzystory unipolarne , inaczej polowe, są to przyrządy półprzewodnikowe, ich działanie polega na sterowaniu prądem przez nie przepływającym za pomocą pola elektrycznego. Działanie tych tranzystorów zależy wyłącznie od przepływu nośn...

Układ regulacyjny stabilizatora - pomiary

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

UKŁAD REGULACYJNY STABILIZATORA 1. Pomiary oraz rodzina charakterystyk dla układu a napięcia stabilizacji w funkcji rezystancji, przy stałym napięciu wejścia. Tabela 1 R [k ] 0,1 1 10 U0 [V] 9,34 9,45 9,51 dla Uwe = 14 [V] Tabela 2 R [k ] 0,1 1 10 U0 [V] 9,39 9,43 9,51 dla Uwe =...

Wykład z podstaw elektroniki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: podstawy elektroniki, obiekty technologiczne jako źródła sygnałów, elektronika i metrologia w technice, współczesne pomiary, schemat blo...

Elektronika cyfrowa i mikroprocesory.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zastosowanie elektroniki w informatyce, zastosowanie informatyki w elektronice, budowa podstawowych elementów składowych komputera, pamięć, procesor, elementy ważne....

Podstawowe funkcje logiczne - wykład.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: alternatywne symbole bramek, podział technologiczno-konstrukcyjny, charakterystyka napięciowa przejściowa i zakres pracy, budowa bramki wejściem Schmitta, technologia MOS....

Rejestry - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rejestr równoległy, podział rejestrów, zastosowanie w komp. PC, rejestry przesuwające - zastosowania, pamięci specjalne, cykl zapisu....

Pamięci - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: budowa pamięci ROM, EEPROM - operacja zapisu, rozkład napięć w komórce wielopoziomowej, odczyt pamięci FPM, wydajność DDR, DDR2, występowanie błędów w RAM, długość kodów Hamminga....