Elektronika - strona 11

Procesory - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: architektura von Neumana, wspólna pamięć programu i danych, rejestry ogólnego przeznaczenia, procesory RISC i CISC, prawo Moore’a....

Elektronika cyfrowa i mikroprocesory - wykład 11

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: instrukcje Intel IA32, operacje przesłań, instrukcje skoków warunkowych, adresowanie, zastosowanie adresowania bazowego z przesunięciem, system przerwań. ...

Zasada działania tranzystora JFET

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Zasada działania tranzystora JFET     Zasadę działania opisują poniższe rysunki:     Jednorodny obszar półprzewodnika występujący między drenem i źródłem stanowi kanał, przez który płynie prąd i którego rezystancję można zmieniać przez zm...

Projektowanie układów kombinacyjnych.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: etapy projektowania, minimalizacja - tabele Karnaugh, proste siatki, poziomy układu, funkcja przełączająca, postać sumacyjna....

Bloki funkcjonalne - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: symbolika bloki funkcjonalnych, komparatory - realizacja na bramkach XNOR i bramki AND, łączenie komparatorów, rodzaje sumator, sumowanie liczb wielobitowych. ...

Multipleksery i demultipleksery.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: symbol ogólny, demultioplekser, zastosowanie multiplekserów, synteza układów kombinacyjnych, synteza uproszczona, układy sekwe...

Układy sekwencyjne - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:układy sekwencyjne, modele Mealy’ego i Moora, układy synchroniczne/asynchroniczne, przerzutniki, symbole, podstawowe układy....

Podział sygnałów zdeterminowanych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 336

Stosując jako kryterium klasyfikacji przebieg wielkości w funkcji czasu, dokonaj podziału sygnałów zdeterminowanych ( przedstaw graficznie przykłady tych sygnałów). Sygnały zdeterminowane - są to sygnały, które mogą być opisane za pomocą ścisłych zależności matematycznych, czyli dowolnych rzeczywist...

Pytania na egzamin - Sygnał analogowy

 • Politechnika Wrocławska
 • Jadwiga Oleszkiewicz
 • Elektronika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: trendy rozwojowe współczesnej elektroniki, definicja sygnału, sygnał analogowy, sygnał cyfrowy, różnice między sygnałem cyfrowy...