Tranzystory - zagadnienia teoretyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tranzystory - zagadnienia teoretyczne - strona 1 Tranzystory - zagadnienia teoretyczne - strona 2

Fragment notatki:


Teoria: Tranzystory unipolarne , inaczej polowe, są to przyrządy półprzewodnikowe, ich działanie polega na sterowaniu prądem przez nie przepływającym za pomocą pola elektrycznego. Działanie tych tranzystorów zależy wyłącznie od przepływu nośników większościowych. Dlatego nazywa się go przyrządem unipolarnym, czyli wykorzystującym jeden typ nośników. Tranzystory te charakteryzują się dużą rezystancją wejściową nawet do kilkuset MΩ.
Istnieją dwa typy tranzystorów polowych:
- tranzystor polowy złączowy (JFET - Junction Filed Effect Transistor)
- tranzystor polowy z izolowaną bramką (MOSFET Metal Oxide Semiconductor Filed Effect Transistor)
Zasada działania: Tranzystor polowy złączowy (JFET): Widok ogólny struktury tranzystora JFET z kanałem typu n:
Płytka półprzewodnika jest materiałem typu n, doprowadzono do tej płytki kontakty: D - dren i S - źródło. Po oby jej obu stronach znajduje się elektroda zwana bramką - G. Źródło S jest elektrodą, przez którą nośniki większościowe wpływają do wnętrza płytki. Stanowią one prąd źródła I S . Dren D jest elektrodą, przez którą nośniki opuszczają płytkę. Tworzą one prąd drenu I D . Pomiędzy elektrody drenu i źródła doprowadzane jest napięcie U DS . Bramka G jest elektrodą sterującą. Pomiędzy bramką i źródłem przyłożone jest napięcie sterujące U GS , tak aby złącze bramka- kanał było spolaryzowane w kierunku zaporowym.
Tranzystor polowy z izolowaną bramką (MOSFET): Uproszczona struktura tranzystora MOSFET z kanałem typu n:
Metalowa bramka połączona jest z izolacyjną warstwą tlenku, który z kolei sąsiaduje z materiałem podłoża. Elektrody źródła S i drenu D doprowadzone są do obszarów typu n w głębi płytki. Żadna kombinacja napięć doprowadzonych do końcówek S i D nie powoduje przepływu prądu między elektrodami, gdyż co najmniej jedno złącze p- n (podłoże- źródło, podłoże- dren) będzie spolaryzowane zaporowo. Transmisja prądu może się odbywać tylko przy udziale bramki G, która oddziałuje polem elektrycznym poprzez warstwę izolatora. Jeżeli uziemimy podłoże B struktury przedstawionej na rysunku wyżej, a na bramkę podamy napięcie dodatnie, to pole elektryczne będzie skierowane prostopadle przez warstwę izolatora. Linie sił pola będą dochodzić do zaindukowanych w półprzewodniku ładunków ujemnych, które w podłożu typu p są nośnikami mniejszościowymi. Ze wzrostem napięcia bramki zwiększa się zaindukowany ujemny ładunek elektronów zgromadzony w sąsiedztwie izolatora. Przez to może dojść do inwersji, czyli zamiany typu materiału półprzewodnikowego. Zacznie wtedy płynąć między tymi elektrodami prąd, którego wielkość jest zależna od napięcia sterującego bramki, gdyż w ten sposób regulowana jest grubość zaindukowanego kanału.


(…)

… normalnie wyłączony ( z kanałem wzbogacanym); dopiero działając odpowiednio dużym napięciem bramki można zaindukować kanał (włączyć tranzystor), dalszy wzrost napięcia bramki powoduje zwiększenie konduktancji kanału, tj. wzbogacenie kanału w sensie posiadania przez niego coraz większej liczby nośników.
-tranzystor normalnie włączony (z kanałem zubożanym); tranzystory te mają specjalnie wbudowany kanał…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz