Automatyka - strona 2

note /search

Charakterystyki skokowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1512

Zajęcia V    Wyznaczanie charakterystyk skokowych podstawowych elementów dynamicznych.    Cel ćwiczenia:  zapoznanie studentów z charakterystykami skokowymi podstawowych  elementów dynamicznych oraz określenie wpływu poszczególnych parametrów na kształt  charakterystyk.    Wstęp:    Odpowiedź skoko...

Własćiwości użytkowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

Zajęcia V Badanie właściwości użytkowych układów regulacji. Cel ćwiczenia . Zbadanie wpływu zakłóceń na właściwości użytkowe układu regulacji automatycznej (URA). Wstęp. Przez właściwości użytkowe układu regulacji automatycznej należy rozumieć następujące wielkości: uchyb statyczny ( ε s ), współc...

Właściwości uztykowe wpływu zakłóceń - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

Zajęcia V Badanie właściwości użytkowych układów regulacji. Cel ćwiczenia . Zbadanie wpływu zakłóceń na właściwości użytkowe układu regulacji automatycznej (URA). Wstęp. Przez właściwości użytkowe układu regulacji automatycznej należy rozumieć następujące wielkości: uchyb statyczny ( ε s ), współc...

Automatyka - podstawowe komendy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

MATLAB - podstawowe komendy • exit (quit)- zako«czenie sesji, • demo - okno z zestawieniem programów ilustruj¡cych zastosowania Mat- laba, • clc - czyszczenie ekranu, • lookfor (nazwa) - wyszukiwanie sªów kluczowych, • who - informacja o dostpnych zmiennych, • whos - peªna informacja o dost¦pnych z...

Automatyka - programy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

clear %charakterystyki dynamiczne w=0:0.01:10; m=10; K=50; B=10; s=j*w; G=1./(m*s.^2+B*s+K); A=abs(G); subplot(1,2,1);plot(w,A, 'r' ); title( 'A-cz' ); xlabel( 'omega' ); ylabel( 'modul' ); grid on ; m=30; G=1./(m*s.^2+B*s+K); A=abs(G); hold on subplot(1,2,1);plot(w,A, 'g' ); m=50; G=1./(m*s.^2+B*s...

Elemanty automatyki - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2156

Elementy automatyki Technologia chemiczna III rok WIMiC Dr inż. Krzysztof Mars Katedra Chemii Nieorganicznej WIMiC A-0, IIp., pok. 201 Tel. (012) 617 24 71 E-mail: kmars@agh.edu.pl Konsultacje: piątek 900-1000 Wykład 1 • Sprawy organizacyjne • Pojęcia podstawowe Układ regulacji automatycznej Sterow...

Matematyczne układy liniowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 658

Wykład 2 • Opis matematyczny ukladów liniowych • Pojęcie transmitancji operatorowej • Przekształcanie schematów blokowych Opis matematyczny układów liniowych Ciągły układ automatyki o jednym wejściu i jednym wyjściu  a) równanie lub wykres charakterystyki statycznej, określającej zależność wyjścia ...

Układy dynamiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 903

Wykład 3 • opis ukladu dynamicznego (charakterystyki statyczne, charakterystyki dynamiczne, opis w przestrzeni stanów) • podstawowe człony w automatyce Opis właściwości obiektu dynamicznego Równanie różniczkowe Transmitancja  operatorowa G(s) y(s)=u(s)G(s) Charakterystyki  Opis w przestrzeni stanów...

Podstawowe elemanty w automatyce - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Wykład 4 • podstawowe elementy w automatyce Podstawowe elementy w automatyce  • Podstawowe elementy układów automatyki można podzielić ze względu na ich właściwości dynamiczne na następujące grupy: - proporcjonalne, - inercyjne, - całkujące, - różniczkujące, - oscylacyjne, - opóźniające. • Dowolny ...

Elementy ochrony przed porażeniem prądem

 • Politechnika Wrocławska
 • Automatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Elementy ochrony przed porażeniem prądem: Stosowanie układów sieciowych zgodnie z obowiązującymi normami - obwody instalacji wykonane w różnych układach sieciowych różnią się między sobą sposobem