Elemanty automatyki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elemanty automatyki - omówienie - strona 1 Elemanty automatyki - omówienie - strona 2 Elemanty automatyki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Elementy automatyki Technologia chemiczna III rok WIMiC Dr inż. Krzysztof Mars Katedra Chemii Nieorganicznej WIMiC A-0, IIp., pok. 201 Tel. (012) 617 24 71 E-mail: kmars@agh.edu.pl Konsultacje: piątek 900-1000 Wykład 1 • Sprawy organizacyjne • Pojęcia podstawowe Układ regulacji automatycznej Sterowanie w układzie zamkniętym Sygnały w automatyce Sprawy organizacyjne • Wykład (30h) prowadzący dr inż. Krzysztof Mars Projekt (30h) prowadzący dr inż. Krzysztof Mars, dr inż. Karol Kyzioł zajęcia laboratoryjne w Matlabie i Simulinku Podział na grupy laboratoryjne (max 15 os./gr.) • Warunki zaliczenia przedmiotu projekt Sprawy organizacyjne Podręczniki 1) „Podstawy automatyki”, M. Żelazny, PWN, W-wa 1976 2) „Teoria sterowania”, T. Kaczorek, PWN, W-wa 1999 3) „Teoria układów regulacji automatycznej”, WNT, W-wa 1974 4) „Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice”, WNT, W-wa 1998 5) „Technika regulacji automatycznej”, W. Findeisen, PWN, W-wa 1969 6) „Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy automatyki”, L. Płonecki, Politech. Świętokrzyska, Kielce 1997 7) „Podstawy automatyki”, T. Mikulczyński, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998 8) „Laboratorium z podstaw automatyki”, J. Diaczuk i in., WSI, Koszalin 1993 9) „Podstawy automatyki”, E. Mazur i in., Wyd. Polit. Częstoch., Częstochowa 1995 10) „Matlab – obliczenia numeryczne i ich zastosowanie”, A. Zalewski in., Wyd. Wyd. Nakom, Poznań, 1999 11) „Ćwiczenia laboratoryjne z modelowania i symulacji układów mechanicz- nych w programie Matlab – Simulink”, H. Achtelik i in., Politechnika Opol- ska, Opole 2005 12) „Przykłady i ćwiczenia w programie Simulink”, W. Regel, Wyd. Mikom, W-wa 2004 13) „Ćwiczenia z automatyki w Matlabie i Simulinku”, J. Brzózka, Wyd. Mikom, W-wa 1997 14) „Regulatory i układy automatyki”, J. Brzózka 15) „Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji”, M. Szym- kat, WNT, W-wa 1993 16) „Wykresy i obiekty graficzne w programie Matlab”, W. Regel, Wyd. Mikom, W-wa 2003 17) „Matlab i Simulink – poradnik użytkownika”, B. Mrozek i in., Wyd. Helion, Gliwice 2004 18) „Matlab 7 dla naukowców i inżynierów”, R. Pratap, PWN, W-wa 2007 19) „Modelowanie i symulacja układów dynamicznych”, R. Klempka, Wyd. AGH, K-ów 2006 20) „Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka Simulink”, S. Osowski, Wyd. Polit. Warszaw., W-wa 1999 21) „Regulacja automatyczna procesów przemysłowych”, Donald P. Eckman, WNT  W-wa  22) „Regulatory i układy regulacji”, Jerzy Kuźnik, WPS, Gliwice 2006 23) „Regulatory wielofunkcyjne”, Leszek Trybus, WNT W-wa 24) „Projekt i praktyczna realizacja wielopoziomowego układu sterowania  piecem laboratoryjnym”, K. Mars, AGH, K-ów 2004

(…)

… statyczne i czasowe obiektów automatyki.
Odpowiedź na wymuszenie impulsowe i skok jednostkowy.
Doświadczalne wyznaczanie charakterystyk dynamicznych.
3. Układy sterowania. Sterowanie w układzie otwartym i
zamkniętym. Zagadnienia związane ze stabilnością układów
regulacji automatycznej. Kryteria stabilności. Wpływ ujemnego
sprzężenia zwrotnego na właściwości układów regulacji
automatycznej.
4. Modelowanie…
… lub ich ograniczenie
Pojęcia podstawowe
ręczne
(człowiek, np. prowadzenie samochodu)
• Sterowanie
(celowe oddziaływanie
na przebieg procesów)
automatyczne
(urządzenie sterujące)
w układzie zamkniętym
regulacja automatyczna
(ze sprzężeniem
zwrotnym)
(sterowanie w układzie
zamkniętym, bez udziału
człowieka)
w układzie otwartym
• Środowisko
(pojęcie pierwotne)
Układ
(wyodrębniony ze środowiska
układ fizyczny…
… obrotową maszyny parowej?
Początki cd.
• Regulator ciśnienia gazu w sieci gazowej służącej do oświetlania ulic
Londynu (1820 r.)
• Hydrauliczny serwomechanizm do sterowania maszyną parową na
statku, Sickel (US Pat. No. 97 – 13), 1853 r.
Przed I wojną światową
• Pneumatyczny, dwustawny regulator temperatury na obiekcie do pasteryzacji mleka, C.J. Tagliabue company, Nowy Jork, 1907 r.
• Układ automatycznej…
… informatycznych w automatyce
(zastępowanie urządzeń analog. urządzeniami cyfrowymi, powstanie obiektowych języków programowania i odp. protokołów trans. danych, rozwój
systemów i języków programowania ukierunkowanych na regulację
i sterowanie
• sieciowe technologie komputerowe
Klasyfikacja Układów Regulacji Automatycznej (URA)
URA można klasyfikować według różnych kryteriów
(liniowość, liczby wejść i wyjść…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz