Podstawy automatyki-notatki z wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy automatyki-notatki z wykładu - strona 1 Podstawy automatyki-notatki z wykładu - strona 2 Podstawy automatyki-notatki z wykładu - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA AUTOMATYKI
Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.
: samoczynny.
Dzieje automatyki sięgają czasów starożytnych.
Automatyka jako samodzielna dziedzina wiedzy wyodrębniła się w latach 20 -tych XX wieku.
Automatyka
Automatyka w

dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi,
znacz. potocznym
dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń i systemów
sterowania,
dziedzina wiedzy lub techniki mająca na celu zastąpienie czynności
Automatyka
człowieka lub ich ograniczenie,
stosowana
obowiązują normy określające oznaczenia, słownictwo i definicje, np.
norma PN-78/M.-42000 dla automatyki przemysłowej.
Działy automatyki jako dyscypliny naukowej:
• analiza układów dynamicznych,
teoria sterowania, w szczególności teoria sterowania
optymalnego, stosuje metody: modelowania symulacyjnego (np.
symulacja komputerowa),
• teoria regulacji automatycznej, zajmuje się stabilnością i
jakością regulacji,
• sterowanie procesami złożonymi: automatyzacja procesów,
automatyzacja kompleksowa,
• telemechanika,
pomiary automatyczne i przetwarzanie danych.
Automatyzacja - wprowadzanie do przemysłu i transportu automatycznych:
Działających na zasadzie
samoregulacji i wykonujących
określone czynności lub

działania bez udziału człowieka
lub przy ograniczonym
• systemów.
działaniu człowieka
Podstawą teoretyczną i techniczną automatyzacji
jest automatyka

środków
technicznych,
urządzeń,
Sygnał przebieg wielkości fizycznej, którego co najmniej jeden parametr zależy od
przesyłanej informacji np. kształt, amplituda, częstotliwość, czy jest dyskretny itd.
Sterowanie celowe oddziaływanie na określony obiekt (urządzenie lub proces), tak, aby osiągnąć
pożądane zachowanie obiektu (urządzenia lub pożądane cechy procesu).
Obiekt sterowania (obiekt sterowany) obiekt, który jest przedmiotem sterowania.
Sterowanie, jeśli odbywa się w określonym przedziale czasu i oddziaływuje w tym przedziale
czasu na zjawiska zachodzące w obiekcie jest także procesem.
Sterowanie odbywa się za pośrednictwem sygnałów:
Sygnały wejściowe (wymuszające)
to wielkości z otoczenia obiektu sterowania oddziaływujące na ten obiekt:
wielkości sterujące (użyteczne) zwane sterowaniami,
wielkości zakłócające zwane zakłóceniami.
Sygnały wyjściowe
to wielkości wyjściowe obiektu sterowania oddziaływujące na otoczenie.
(W ogólnym przypadku sygnały wejściowe i wyjściowe rozpatruje się jako wektory o wielu
składowych np. U(t), Y(t), Z(t), są przypadki, że do analizy określonego problemu zamiast
sygnałów w postaci wektorów, rozpatruje się sygnały jednej zmiennej.)
Rys. Obiekt sterowania i otoczenie obiektu
Powyższy rysunek nie przedstawia jednak struktur sterowania.
Ze względu na strukturę układu w którym odbywa się sterowanie rozróżniamy:
sterowanie w układzie otwartym,
sterowanie w układzie zamkniętym tj. w układzie ze sprzężeniem zwrotnym.
Regulacja
to sterowanie w układzie zamkniętym zawierającym węzeł sumacyjny za pomocą
którego realizowane jest ujemne sprzężenie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz