Podstawy automatyki

note /search

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 1 - Asymptota

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575

Zestaw VI.       Zadania przykładowe.  1. Wykre ślić linie pierwiastkowe względem k dla :    G s k s s s otw ( ) ( )[( ) ] = + + + 1 2 1 4 2   Rozwi ą zanie :  -Bieguny : p=0,-2,-1 ±j2,  -Asymptoty :  δ a = −1, φa = − − 45 135 45 135 , , o  -K ą...

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 2 - Potencjometr

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1799

Zestaw IV.                Zadania przykładowe  1. Serwomechanizm ze sprz ę eniem pozycyjno-prędkościowym ma schemat jak na rysunku.  a) Okre ślić wra liwość transmitancji układu zamknietego względem K, p, α dla danych  nominalnych K=10, p=2,  α=0.14 .  b) Okre ślić zmianę błędu ustalonego dla wymus...

Teoria na egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2149

Kryterium stabilności Routha-Hurwitza  jest metodą pozwalającą określić stabilność  układu regulacji na podstawie równania charakterystycznego układu        Z punktu widzenia algebry kryterium Routha-Hurwitza pozwala sprawdzić, czy wszystkie  pierwiastki równania charakterystycznego leżą w lewej ...

Wykład - model układu dynamicznego

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Co to jest model układu dynamicznego? Wyjaśnij pojęcie stanu wewnętrznego. Model - opis (wyobrażenie) obiektu (procesu) rzeczywistego -- różne sposoby opisu. Model matematyczny - to model:  sformalizowany za pomocą aparatu matematyczneg...

Człony złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Człony złożone - przykład analizy Analiza członu złożonego zostanie przeprowadzona na przykładzie układu automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Przykład: Dany jest układ automatycznego sterowania prędkości obrotowej obcowzbudnego silnika elektrycznego prądu stałego. Opra...

Podstawy automatyki - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924

Grupa I astatyzm układu regulacji dla jakiej wartości transmitancji G0(s) uchyb statyczny w stanie ustalonym byłby zerowy? interpretacja graficzna: zapas amplitudy, zapas modułu amplitudy 4. dany jest

Wykład - kryterium Hurwiza

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

kryterium Hurwiza Aby wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego U(s)=0, czyli a2*s2+a1*s+a0=0 a więc s2+s+1=0 miały części rzeczywiste ujemne, muszą być spełnione następujące warunki: -wszystkie współczynniki równania istnieją i są większe od zera (jest to warunek konieczny, ale nie dosta...

Model matematyczny przestrzeni stanów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 532

Model matematyczny przestrzeni stanów, wektor stanu, trajektoria stanu. Rozpatrujemy dowolny, dynamiczny, ciągły, liniowy lub nieliniowy układ tj. taki, który może być opisany równaniem różniczkowym lub układem równań różniczkowych. Istnieją przypadki, że

Podstawy automatyki-notatki z wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1946

PODSTAWOWE POJĘCIA AUTOMATYKI Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Dzieje automatyki sięgają czasów starożytnych. Automatyka jako samodzielna dziedzina wiedzy wyodrębniła się w latach 20 -tych XX wieku. Automatyka Automatyka w • dyscyplina naukowa zajmująca się podstawa...