Podstawy automatyki

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 1 - Asymptota

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

Zestaw VI.       Zadania przykładowe.  1. Wykre ślić linie pierwiastkowe względem k dla :    G s k s s s otw ( ) ( )[( ) ] = + + + 1 2 1 4 2   Rozwi ą zanie :  -Bieguny : p=0,-2,-1 ±j2,  -Asymptoty :  δ a = −1, φa = − − 45 135 45 135 , , o  -K ą...

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 2 - Potencjometr

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1764

Zestaw IV.                Zadania przykładowe  1. Serwomechanizm ze sprz ę eniem pozycyjno-prędkościowym ma schemat jak na rysunku.  a) Okre ślić wra liwość transmitancji układu zamknietego względem K, p, α dla danych  nominalnych K=10, p=2,  α=0.14 .  b) Okre ślić zmianę błędu ustalonego dla wymus...

Teoria na egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1981

Kryterium stabilności Routha-Hurwitza  jest metodą pozwalającą określić stabilność  układu regulacji na podstawie równania charakterystycznego układu        Z punktu widzenia algebry kryterium Routha-Hurwitza pozwala sprawdzić, czy wszystkie  pierwiastki równania charakterystycznego leżą w lewej ...

Wykład - model układu dynamicznego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Co to jest model układu dynamicznego? Wyjaśnij pojęcie stanu wewnętrznego. Model - opis (wyobrażenie) obiektu (procesu) rzeczywistego -- różne sposoby opisu. Model matematyczny - to model:  sformalizowany za pomocą aparatu matematyczneg...

Człony złożone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Człony złożone - przykład analizy Analiza członu złożonego zostanie przeprowadzona na przykładzie układu automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego. Przykład: Dany jest układ automatycznego sterowania prędkości obrotowej obcowzbudnego silnika elektrycznego prądu stałego. Opra...

Częstotliwościowe wskaźniki regulacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Częstotliwościowe wskaźniki regulacji określa się na podstawie charakterystyk częstotliwościowych (amplitudowej, amplitudowo-fazowej i fazowej). dla układu otwartego

Podstawy automatyki - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

Grupa I astatyzm układu regulacji dla jakiej wartości transmitancji G0(s) uchyb statyczny w stanie ustalonym byłby zerowy? interpretacja graficzna: zapas amplitudy, zapas modułu amplitudy 4. dany jest

Wykład - kryterium Hurwiza

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

kryterium Hurwiza Aby wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego U(s)=0, czyli a2*s2+a1*s+a0=0 a więc s2+s+1=0 miały części rzeczywiste ujemne, muszą być spełnione następujące warunki: -wszystkie współczynniki równania istnieją i są większe od zera (jest to warunek konieczny, ale nie dosta...

Model matematyczny przestrzeni stanów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Model matematyczny przestrzeni stanów, wektor stanu, trajektoria stanu. Rozpatrujemy dowolny, dynamiczny, ciągły, liniowy lub nieliniowy układ tj. taki, który może być opisany równaniem różniczkowym lub układem równań różniczkowych. Istnieją przypadki, że

Podstawy automatyki-notatki z wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Lubow Tomczuk
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1155

PODSTAWOWE POJĘCIA AUTOMATYKI Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Dzieje automatyki sięgają czasów starożytnych. Automatyka jako samodzielna dziedzina wiedzy wyodrębniła się w latach 20 -tych XX wieku. Automatyka Automatyka w • dyscyplina naukowa zajmująca się podstawa...