Człony złożone - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Człony złożone - wykład - strona 1 Człony złożone - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Człony złożone - przykład analizy Analiza członu złożonego zostanie przeprowadzona na przykładzie układu automatycznej regulacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego.
Przykład: Dany jest układ automatycznego sterowania prędkości obrotowej obcowzbudnego silnika elektrycznego prądu stałego. Opracować analizę układu i wyznaczyć transmitancję operatorową układu sterowania. Analiza układu sterowania obejmuje: A) Założenia i opis pracy układu Silnik sterowany jest napięciem Ew. Napięcie Ew podawane jest na wirnik silnika. Napięcie wzbudzenia stojana Uwz=const, nie będzie dalej rozpatrywane. Napięcie Up na wyjściu prądnicy jest proporcjonalne do prędkości obrotowej silnika. Regulator prędkości zmieniając napięcie Ew na wirniku silnika, reguluje prędkość obrotową silnika. Zmiana obciążenia silnika następuje poprzez zmianę momentu obciążenia Mobc. Zmianę obrotów silnika wykazuje napięcie Up prądnicy wprowadzane do regulatora. Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika odbywa się za pomocą regulatora proporcjonalnego. W regulatorze na podstawie Y0 wartości zadanej prędkości obrotowej i napięcia prądnicy powstaje uchyb. Zmiana uchybu wpływa na napięcie Ew, co z kolei wpływa na prędkość obrotową silnika. B) Ułożenie równań różniczkowych dotyczących silnika równanie napięć i prądów wirnika: Ew-Ep. = Ew-ks1Y = RI, równanie momentów obrotowych: Jdy/dt = ks2I-Mobc, Transmitancja silnika wyraża się wzorem (bez wyprowadzenia): C) Narysowanie struktury układu
Przed narysowaniem struktury sporządza się zestawienie elementów i sygnałów układu.
Element układu regulacji
Wejście
Wyjście
Transmitancja Regulator Y0 - wartość zadana obrotów, Up - napięcie prądnicy Ew - napięcie wirnika Ew= kr(Y0-Up)=kr - uchyb Silnik elektryczny Ew - napięcie wirnika, Uwz - napięcie wzbudzenia, Mobc - moment obciążenia Y - prędkość obrotowa silnika Prądnica tachometryczna Y - prędkość obrotowa silnika Up - napięcie prądnicy Na podstawie powyższego zestawienia tworzy się schemat strukturalny Na podstawie schematu wyznacza się transmitancję układu sterowania Wypadkową transmitancję układu sterowania wyznacza się wyznaczając odpowiednio transmitancję układu bez gałęzi sprzężenia zwrotnego (układ otwarty) a następnie po uwzględnieniu transmitancji sprzężenia zwrotnego (na podstawie wzoru)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz