Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem - strona 2

note /search

Menadżer - konflikt i komunikowanie - H. Fayol

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

1.Menadżer w organizacji Menadżer, czy to w organizacji społecznej, czy też w zakładzie pracy, ma na celu osiąganie lub branie udziału w osiąganiu celów wytyczonych przez organizację, do której należy. Główną funkcją każdej organizacji jest wdrażanie dóbr ( produktów lub usług) odpowiadającym okreś...

Zarządzanie - Metoda ABC

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Metoda ABC Wstęp Proces zarządzania zwykło się określać jako ciąg następujących po sobie działań, które w ostatecznym wyniku spowodować mają realizację wyznaczonego zadania przez obiekt będący przedmiotem zarządzania. Podstawowe rodzaje tych ...

Zarządzanie - metody zarządzania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

Wprowadzenie We współczesnej gospodarce spotykamy się z ogromną różnorodnością rozmiarów i form organizacyjnych przedsiębiorstw, a także z różnymi formami ich wewnętrznej organizacji i zarządzania. Każdy zarząd przedsiębiorstwa chce, aby to właśnie ich firma była najlepsza, najpopularniejsza i co...

Zarządzanie - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Zarządzanie to zestaw działań (obejmujący planowanie, organizację, przewodzenie, kontrolę) wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób skuteczny, ekonomiczny (korzystny). Organizacja: Narodów Zjednoczonych (instytucja) organizować (czynność) organizacja polskich przedsiębio...

Zarządzanie - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Człon kierowniczy - doprowadzenie do koordynacji działań systemu organizacji. Hierarcha kierownicza - szczebel nadrzędny, średni, podrzędny. Obszary funkcjonalne: przewidywanie, organizowanie, wydawanie poleceń, koordynacja, kontrola organizowanie - tworzenie struktur zmian przywództwo - tak...

Zarządzanie - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Powody planowania: zmiany zachodzące w otoczeniu wytyczanie kierunków działania ustalenie standardów ułatwiających kontrolę ograniczenie wpływów zmian minimalizowanie marnotrawstwa i dublowanie czynności Etapy planowania: ustalenie celu co do tej pory zrobiliśmy ustalenie mocnych i słaby...

Zarządzanie - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Struktura funkcjonalna (pionów scalonych) charakteryzuje się tym, że podstawowe jednostki organizacyjne zwanie pionami specjalizują się w realizacji określonych funkcji, np. technicznej, handlowej, finansowej itp.Zalety:brak konfliktów kompetencyjnych ze wzgl...

Zarządzanie - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Struktura macierzowa charakteryzuje się tym, że w jej ramach funkcjonują dwie równorzędne układy: funkcjonalny i przedmiotowy. W organizacji o strukturze macierzowej funkcjonują układy organizacyjne różniące się stabilnością. Układ funkcjonalny to stała część struktury. Zalety: wysoka elastycz...

Zarządzanie - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Dywersyfikacja produkcji to zróżnicowanie programu produkcji. Przyczyny i skutki wdrażania dywizjonalnych struktur organizacyjnych: zdywersyfikowany program produkcji ostra konkurencja rynkowa mało sprawny proces decyzyjny wprowadzenie str. dywizjonalnej struktura pionów scalonych segmentacja o...

Zarządzanie - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Koncepcja Greinera: Faza I -organiczne rozwijanie struktury Faza II - struktura funkcjonalna Faza III - struktura dywizjonalna, z tym, że jednostki sztabowe funkcjonują na szczeblu kierownika naczelnego Faza IV - struktura dywizjonalna, z tym, że jednostki sztabowe funkcjonują nie tylko na sz...