Zarządzanie - wykład 8

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 8 - strona 1

Fragment notatki:


Dywersyfikacja produkcji to zróżnicowanie programu produkcji.
Przyczyny i skutki wdrażania dywizjonalnych struktur organizacyjnych:
zdywersyfikowany program produkcji ostra konkurencja rynkowa mało sprawny proces decyzyjny wprowadzenie str. dywizjonalnej struktura pionów scalonych segmentacja otoczenia trafniejsze decyzje, przyspieszenie ich segmentowania Organizowanie to także dokonywanie zmian organizacyjnych. Ze zmianą organizacyjną mamy do czynienia wtedy, kiedy dwa stany organizacji różnią się między sobą. Stan organizacji w danej chwili to ogół jej cech w tej chwili. Zmiany organizacyjne mogą dotyczyć ludzi, zadań, technologii i struktury organizacji.
Zmiana planowa jest reakcją na lukę efektywności. Trzy fazy planowania to:
rozmrożenie (przygotowanie ludzi)
zmienianie
zamrożenie (ustabilizowanie zmian)
Rozmrożenie - doprowadzenie do poczucia potrzeby zmiany, nawiązanie dobrych relacji z zainteresowanymi osobami, pomaganie innym w zrozumieniu, że dotychczasowe działania są nieskuteczne, minimalizowanie oporu wobec zmiany.
Według Carla Davisa istnieją trzy następujące metody pozyskiwania ludzi do akceptacji zmian:
perswazja
konsultacja
negocjacja
Dosyć powszechnie uważa się, że najskuteczniejszą metodą jest negocjacja.
Zmienianie - rozpoznanie nowych skutecznych zachowań, wybór odpowiednich zmian dotyczących zadań, ludzi, kultury, technologii i struktury, podejmowanie działań, żeby wprowadzić te zmiany.
Wyróżnia się dwie następujące metody wprowadzania projektu zmiany do praktyki: odcinkową i uderzeniową.
Ponowne zamrożenie - doprowadzenie do akceptacji i ciągłości nowych zachowań, zapewnienie wszelkich potrzebnych zasobów, przydzielanie nagród zależnych od efektów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz