Zarządzanie - wykład 1

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykład 1 - strona 1

Fragment notatki:


Zarządzanie to zestaw działań (obejmujący planowanie, organizację, przewodzenie, kontrolę) wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób skuteczny, ekonomiczny (korzystny).
Organizacja:
Narodów Zjednoczonych (instytucja)
organizować (czynność)
organizacja polskich przedsiębiorstw (cecha)
Organizacja (w znaczeniu rzeczowym) to uporządkowany system społeczno-techniczny (co najmniej 2 osoby).
Każda organizacja jest systemem, natomiast nie każdy system jest organizacją.
System to zbiór składników powiązanych ze sobą tak, że każdy składnik połączony jest z każdym innym pośrednio lub bezpośrednio.
Czteroelementowy model organizacji Leavitta:
Powiązania między elementami organizacji oznaczają, że zmiana w jednym powoduje zmiany w pozostałych.
Ludzie, cele - społeczny
Technika, struktura - techniczny
Działanie jest skuteczne wtedy, kiedy prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. Wyróżnia się działanie skuteczne (cel 100%), częściowo skuteczne (stopniowalny), nieskuteczne (cel 0%) i przeciw skuteczne (negacja).
Wynik działania - W - to suma cenności celu końcowego oraz wszystkich pozytywnie ocenianych skutków ubocznych.
Cenność obejmuje zarówno skutki łatwo mierzalne, jak i trudniej poddające się mierzeniu.
Koszty działania - K - to suma cenności poniesionych nakładów i wszystkich negatywnie ocenianych skutków ubocznych.
Jeżeli W/K 1, działanie jest ekonomiczne.
Jeżeli W/K 0, działanie jest korzystne.
Jeżeli W-K ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz