Zarządzanie relacjami z klientem - strona 2

note /search

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 11

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Wy 11 Analiza i ocena kapitału klienta obejmuje etapy: 1)pozyskiwanie, czyli określenie i ocenę potencjalnych klientów 2)utrzymanie klientów 3)utratę klientów Ad.1. Obejmuje rozpoznanie cech jakościowych klientów indywidulanych i instytucjonalnych, ich potrzeb, oczekiwań, zmian zachodzących w p...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 12

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Wy 12 Wkład klienta w tworzenie strategicznej wartości firmy jest oceniany w obszarach: a)innowacje - sposób, w jaki dany klient przyczynia się do rozwoju formy, proponowane przez niego nowe rozwiązania b)usprawnienie procesów, inicjatywy klienta usprawniające podstawowe procesy firmy c)zmniejsz...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 13

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 154
Wyświetleń: 931

Wy 13 Wskaźniki: b)wskaźnik utrzymania klientów -służy do pomiaru skuteczności strategii penetracji rynku, działań mających doprowadzić do powtórnych zakupów -pozwala skuteczniej zarządzać relacjami z klientami, dobierać narzę...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 14

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Wy 14 Dla określenia produktu o optymalnych cechach w aspekcie kształtowania wartości dla klienta wykorzystuje się 1)metodę QFD. Rozwinięcie funkcji jakości QFD (quality function deployment) określane jest jako „racjonalny sposób przejścia z języka klienta na język techniki”. Metoda QFD stwarza m...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 15

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Wy 15 Rentowność klientów - wielkość zysku generowanego przez klienta lub segment rynku stanowi podstawę decyzji o zatrzymaniu lub rezygnacji z obsługi klienta, oceny możliwości przekształcenia klientów w rentownych Zdobywanie klientów - zwiększenie liczby klientów w docelowym segmencie rynku, udz...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 16

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Wy 16 Serwisy społecznościowe w Internecie: -jednym z pierwszych był Sixdegree.com, który działał od roku 1997 do 2001; w okresie swojego największego rozwoju serwis ten zatrudniał 100 osób i posiadał ponad 1 mln użytkowników Rozwój społeczności internetowych jako narzędzia komunikacji pomiędzy i...

Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 17

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

Wy 17 Proces kształtowania lojalności klientów. Nadrzędnym zadaniem działań marketingowych prowadzonych przez firmy jest przekształcenie nowych nabywców w klientów dokonujących regularnych zakupów, a następnie w rzeczników (adwokatów, mecenasów) firmy i orędowników jej produktów. Etapy procesu ro...