Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 14

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 14 - strona 1 Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 14 - strona 2 Zarządzanie relacjami z klientem - wykład 14 - strona 3

Fragment notatki:

Wy 14
Dla określenia produktu o optymalnych cechach w aspekcie kształtowania wartości dla klienta wykorzystuje się 1)metodę QFD.
Rozwinięcie funkcji jakości QFD (quality function deployment) określane jest jako „racjonalny sposób przejścia z języka klienta na język techniki”.
Metoda QFD stwarza możliwość sformułowania zadań technicznych, wynikających z celów, priorytetów klienta w obszarze jakości produktu, przy uwzględnieniu spełnianych przez niego funkcji
2)analizę conjoint .
Przedmiotem analizy conjoint jest pomiar preferencji klientów dotyczących cech produktu, rozpoznania czego oczekuje klient, aby osiągnąć satysfakcję z ważnych dla niego cech produktu.
Założenia metody conjoint:
-klient postrzega produkt lub usługę jako zestaw cech
-klient przyznaje poszczególnym cechom określone wartości - oceny subiektywne ( są to tzw. użyteczności cząstkowe)
-całkowitą użyteczność produktu stanowi suma użyteczności częściowych.
Umożliwia porównanie korzyści z produktu dla obu stron transakcji oraz analizę czynników wyboru produktów przez klientów, znajomość których jest niezbędna podczas wprowadzania nowego produktu.
Postępowanie w analizie conjoint:
1.wybór przez klientów ważnych dla nich cech produktu
2.gromadzenie danych o preferencjach nabywców
3.ocena użyteczności częściowych tj. znaczenia poszczególnych cech dla każdego klienta co pozwala sformułować wnioski dotyczące preferencji klientów.
Współczynniki użyteczności częściowych w analizie conjoint wykorzystuje się do:
-opracowania produktu oczekiwanego przez klienta - o optymalnych cechach
-ustalenia ważności każdej cechy dla klienta oraz jej wpływu na jego decyzję o zakupie produktu
-prognozowania popytu na produkt i udział w rynku
-segmentacji rynku
Ocena dochodowości klienta, grupy klientów stanowi podstawę oceny udziału klientów w ogólnym zysku firmy czyli oceny syntetycznej klientów. Do oceny tej najczęściej wykorzystuje się zasadę PARETO, zgodnie z którą:
-80%kientów przynosi 20% zysku
-lub 20% klientów przynosi 80% zysków
Zastosowanie zasady pareto pozwala pozyskać odpowiedzi na pytania:
-jaki zysk wypracowują poszczególni klienci?
-jaki jest udział poszczególnych klientów w zysku?
Integracja oceny kapitału klienta
I.jej wymiar marketingowo finansowy
1)w analizie korzyści finansowych marketingu mix wyodrębnia się etapy
-etap pierwszy - obejmuje zestawienie wyników analizy cząstkowych elementów marketingu mix (produktu, ceny, dystrybucji, komunikacji) i wagi tych elementów, jako czynników sukcesu


(…)

…, dystrybucji, komunikacji) i wagi tych elementów, jako czynników sukcesu
-etap drugi - sprowadza się porównania wyników ekonomicznych (sprzedaż, udział w rynku, zysk, rentowność sprzedaży) i wyników marketingowych (liczba pozyskanych klientów, liczba utraconych klientów, liczba skarg klientów, świadomość marki, wizerunek firmy) z wynikami planowanymi.
-etap trzeci - polega na porównaniu wyników analizy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz