Zarządzanie kadrami - strona 2

Zasoby ludzkie w firmie

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

„ Zarządzanie pracą” Z. Jasiński - kilka rozdziałów, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” A. Pocztowski, „Zasoby ludzkie w firmie” red. A. Sajkiewicz Zarządzanie kadrami dotyczy realizacji funkcji personalnych przedsiębiorstwa. Jedna z funkcji organicznych. Wyróżnia się trzy podejścia (modele) zarzą...

Szkolenia w przedsiębiorstwach

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Szkolenia Szkolenia stały się sprawą prestiżową dla większości przedsiębiorstw. Wskaźnikiem nowoczesności organizacji jest dbałość o pracownika, a jej wyrazem przede wszystkim liczba treningów. Obecnie szkolenia są celem samym w sobie, a nie narzędziem realizacji celów przedsiębiorstwa. W firmie t...

Wartościowanie stanowiska pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Rodzaj pracy - stanowisko, zawód, zakres pełnionych funkcji . Przedmiot badania - poziom i struktura obiektywnej trudności ocenianej pracy. Trudność pracy - ogół wymagań fizycznych, psychiczn. i umysłowych jakie dany rodzaj pracy stawia przeciętnemu wykonawcy. Kategoria zaszeregowania - odzwiercied...

Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1624

Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników. Podstawowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika jest wynagrodzenie za pracę, które pracodawca obowiązany jest okresowo wypłacać pracownikowi w zamian za wykonywaną przez niego pracę w ramach stosunku pracy. Wysokość tego wynagrodzenia wynika z um...

Wynagrodzenia - aspekty prawne wynagrodzeń

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

WYNAGRORDZENIA Aspekty prawne wynagrodzeń. Rozpatrując jakikolwiek system wynagrodzeń należy uwzględnić go w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz innych regulacji, które dany kraj zobowiązał się przestrzegać. Tylko w tym przypadku można mówić o stosowalności danego systemu w rozpatrywanym...

System zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Co to jest system zarządzania kadrami? Kadry występują w zarządzaniu przedsiębiorstwem w podwójnej roli: jako podmiot i jako przedmiot zarządzania. Jako podmiot mają obowiązek forsować interes przedsiębiorstw Jako przedmiot forsują własne interesy, a więc system zarządzania kadrami w przedsiębio...

Typologia decyzji kadrowych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

DECYZJE KADROWE Pojęcie problemu decyzji kadrowej - problem kadrowy to każda sytuacja (trudność) która związana jest pracownikiem. Rola kadr to w przedsiębiorstwie (w obrębie jego dziedziny kadrowej) z punktu widzenia celów zarządzania kadrami, której zarządzanie ma wpływ na osiąganie celów. Proble...

Orientacja i adaptacja pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

ORIENTACJA I ADAPTACJA PRACOWNIKÓW   Należy ustalić elementy orientacji i adaptacji nowo przyjętych pracowników   Etap Treść Przyjęcie Serdeczne powitanie nowego pracownika pomoże w stresie dla nowicjusza. Musi on poczuć się jak w domu Po...

Awans-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

AWANS - przeniesienie pracownika ku pozycjom wyżej cenionym w danym środowisku, wyżej wartościowym w hierarchii zawodowej i społecznej. Wyrazem awansu mogą być: powierzenie wyższego stanowiska, trudniejszego zadania, większy zakres władzy, większy zakres przywilejów ( głównie materialnych), przenie...

Cechy typowo polskie modelu-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Cechy typowo polskie modelu : mocne rywalizujące ze sobą związki zawodowe, około 7000 związków zawodowych na szczeblach lokalnych, szczeble krajowe Solidarność i OPZZ, 1000 organizacji pracodawców ( porozumienie ogólnopolskie) ko...