System polityczny RP - strona 4

System organów państwowych w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Pyt33. System organów państwowych w Polsce (Skrzydło i wykłady) Organ państwowy to odpowiednio zorganizowana instytucja utworzona na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań, w imieniu i na rzecz państwa przy zastosowaniu środków właściwych dla władzy państwowej. Organ stosuje też meto...

Systemy prawa wyborczego obowiązujące w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

78. Systemy prawa wyborczego stosowane w Polsce. System wyborczy - ogół zasad zawartych w prawie wyborczym , a także nie mające charakteru prawnego, stosowane w praktyce wyborów do organów przedstawicielskich. System wyborczy sensu largo - ogół zasad dotyczących trybu przygotowania i przeprowadze...

Systemy prawa wyborczego stosowane w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

78. Systemy prawa wyborczego stosowane w Polsce. System wyborczy - ogół zasad zawartych w prawie wyborczym , a także nie mające charakteru prawnego, stosowane w praktyce wyborów do organów przedstawicielskich. System wyborczy sensu largo - ogół zasad dotyczących trybu przygotowania i przeprowadzeni...

Tryb uchwalania Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

19. Tryb uchwalenia konstytucji RP. 1. Prace konstytucyjne w latach 1989-1991 prace Sejmu X kadencji nad projektem przyszłej konstytucji 7 grudnia 1989 - zainicjowanie prac nad konstytucją poprzez ustanowienie komisji Konstytucyjnej - powołanie składu osobowego Komisji Konstytucyjnej - Komisja m...

Tryb uchwalania ustaw pilnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2709

22. Tryb uchwalania ustaw pilnych. Michał Mendala Forma projektu pilnego po raz pierwszy zapisana w Małej Konstytucji 17 października 1992. Obecnie zapisana w art. 123 Konstytucji III RP (jeszcze) Formy skrócenia postępowania ustawodawczego: - przystąpienie do pierwszego czytania niezwłocznie...

Tryb uchwalania ustaw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

21. Tryb uchwalania ustaw. 1. Inicjatywę ustawodawczą mają: Prezydent Rząd Senat Grupa minimum 15 posłów lub Komisja Sejmowa Grupa minimum 100 tysięcy obywateli 2. Pierwsze czytanie w Sejmie może nastąpić w dwojaki sposób. Jeśli projekt ustawy jest szczególnie istotny. Pierwsze czytanie na...

Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001

65. Sposób powoływania, zadania i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego. Idea utworzenia sądu konstytucyjnego pojawiła się w polskiej doktrynie w latach 70 - tych. Wynikiem tego była nowelizacja Konstytucji z dnia 26 marca 1982 roku , która powoływała do życia Trybunał Stanu oraz Trybunał K...

Ugrupowania polityczne w Sejmie obecne kadencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

49.Ugrupowania polityczne w sejmie obecne kadencji. O ficjalne wyniki wyborów do Sejmu RP: Nie wiem czy to widać mam nadzieję że tak Podział mandatów w wyborach do Sejmu RP 25 września 2005 Komitet Wyborcz y Głosy Procent (zmiana) Mandaty (zmiana) % mandatów

Wyniki wyborów w okręgu wyborczym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Pytanie 39 USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW W OKRĘGU WYBORCZYM 1. Państwowa Komisja Wyborcza, ustala wstępnie liczbę głosów ważnych oraz głosów ważnych oddanych na listy okręgowe poszczególnych

Mała Konstytucja z 1992 r.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

17. Mała Konstytucja - Ustawa konstytucyjna z 17.10.1992 roku. Sejm pierwszej kadencji (1991-1993) nie czekając na konstytucję, pół roku po uchwaleniu ustawy o trybie przygotowania… uchwalił Małą Konstytucję. Jej pełna nazwa to ustawa kon...