System polityczny RP - strona 3

Tryb ratyfikacji umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Pytanie24 TRYB RATYFIKACJI UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ Umowa międzynarodowa oznacza porozumienie między Rzeczypospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego. Ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłem powszechnie obowiązującego prawa RP(art. 87 Konst.). Po ogłoszeniu w Dzie...

Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

Pozycja ustrojowa RPO w Polsce jest specyficzna. Jest on organem konstytucyjnym o samodzielnym charakterze. Biorąc za podstawę trójpodział władz, stwierdzić trzeba, że Rzecznik nie mieści się w żadnej z nich. Przedmiotem jego zainteresowań jest zasadniczo funkcjonowanie władzy wykonawczej, podejm...

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

Sąd Najwyższy Konstytucja w art. 175 stanowi, że wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. Sąd najwyższy jest zatem organem wymiaru sprawiedliwości, choć wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do ...

Samorząd sędziowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1813

74. Samorząd sędziowski. . Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu sędziowskiego są: zgromadzenie ogólne sędziów okręgu oraz zgromadzenie ogólne sędziów apelacji Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z sędziów sądu apelacyjnego. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego...

Sejm Ustawodawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Sejm Ustawodawczy   Wybór Sejmu Ustawodawczego zapoczątkował nowy okres rozwoju ustroju państwa, pilna stała się kwestia stworzenia nowych podstaw prawnych ustroju konstytucyjnego. Do wykonywania tego zadania Sejm przystąpił niezwłocznie po zebraniu się na pierwszą sesję, czego efektem była uchw...

Skład Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

29. Skład Rady Ministrów Konstytucja nie określa liczbowego składu Rady Ministrów, stąd też z regulacji prawnych zawartych w Ustawie Zasadniczej nie dowiadujemy się bynajmniej ile osób wchodzi w skład tego organu. W praktyce liczba ta waha się od 25 (rząd H. Suchockiej) do 15 (gabinet L. Millera)...

Wpływ prawa wyborczego na wyniki wyborów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

47.WPŁYW PRAWA WYBORCZEGO NA POLSKI SYSTEM PARTYJNY Notka: jest to temat wybitnie analityczny, dlatego jeżeli chodzi o literaturę jaką się posłużyłem do opracowania tego tematu to nie było jej wcale. Niestety. Gdyby były jakieś uwagi, proszę o kontakt. Najpierw należałoby powiedzieć, że mamy/mieli...

Organy państwa w okresie KRN

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1302

4.System naczelnych organów państwa w okresie KRN. Od 44 do 52 był to okres prowizorium ustrojowego. Rozwiązania ustrojowe miały charakter tymczasowy, poszukiwano nowego modelu ustrojowego państwa. Dzielił się on na dwa okresy 1) Okres KRN 2) Okres Samorządu Ustawodawczego Okres KRN 31 XII 1943-...

System organów państwa w Konstytucji kwietniowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

91. System organów państwa w Konstytucji kwietniowej z 1935 r. Zasady ustroju politycznego Mechanizm funkcjonowania państwa właściwy dla ustroju parlamentarnego został zastąpiony autorytarnymi metodami sprawowania władzy. Podstawowe zasady ustrojowe, będące odbiciem określonych założeń ideowo- dok...

System organów państwa w Konstytucji marcowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

90. System organów państwa w Konstytucji marcowej 1921r . Zasady ustroju politycznego . Zasada ciągłości państwa polskiego . Niepodległa Polska nie była państwem nowym, powstałym dopiero w XX w., ale państwem wskrzeszony po przeszło stuletniej niewoli. Odbudowane państwo było organizacją polity...