System polityczny RP - strona 2

Organy przedstawicielskie w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2296

60. Organy przedstawicielskie w Polsce Parlament ( Sejm i Senat) Funkcje - ustawodawcza (stanowienie prawa powszechnie obowiązującego w każdej sprawie) -kontrolna- wotum zaufania/ nieufności; kontrola wykonania ustawy budżetowej; interpelacje i zapytania poselskie; informacje w sprawach bieżąc...

Organy władzy sądowniczej i kontrolne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

36. Organy sądownicze i kontrolne w systemie organów państwowych w Polsce. Sądy i trybunały W tej grupie organów państwowych Konstytucja dokonała wielu rostrzygnięć, wyjaśniając zarazem szereg kwestii budzących dotąd dyskusje i kontrowersje istniejące na tle Konstytucji 1952. Konstytucja ta w je...

Historia PKWN

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

Historia PKWN Decyzję o jego utworzeniu podjęto w Moskwie między 18 a 20 lipca 1944 [2], a samą nazwę (kopię nazwy działającego od 1943 pod przewodnictwem de Gaulle'a Francuskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego) osobiście zaakceptował Józef Stalin[2], decydując również o składzie osobowym komitetu ...

Podstawowe założenia Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

PYTANIE 20. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSTYTUCJI Z 02.04.1997 ROKU. Do podstawowych zasad Konstytucji należą: ZASADA REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - wyrażona w samej nazwie państwa ( Rzeczypospolita Polska), w tytule konstytucji i przede wszystkim w jej instytucjach i urządzeniach. Oznacza ona, z jednej ...

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2156

25. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP. Ustrój RP został oparty na zasadzie podziału władzy. W artykule 10. Konstytucji mowa jest o tym, że ustrój Rp oparty został na równowadze trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Jednocześnie w tym artykule w punkcie 2. określono jaki organ ...

Prezydent Krajowej Rady Narodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

31 XII 1944 wydała ustawę o prezydencie KRN zmieniała nazwę przewodniczący KRN na prezydent KRN - zupełnie nowy organ państwowy (chociaż tak naprawdę nie do końca nowy, ale przekształcony - zmiana nazwy + przeniesienie kompetencji - zdolność prezydenta do powoływania rządu) poszerzała kompetencje...

Procedura budżetowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

Procedura budżetowa . Budżet państwa to plan finansowy państwa w formie zestawienia prognoz na następny rok budżetowy o dochodach i wydatkach rządowych Sporządzony przez rząd (projekt budżetu) i zatwierdzony (po wprowadzeniu ewentualnych poprawek) przez parlament, najczęściej w formie ustawy budż...

Procesy demokratyzacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

18. Procesy demokratyzacyjne w Polsce w okresie tranzycji systemowej „Okrągły stół” (6 luty 1989 - 5 kwiecień 1989) Po 2 miesiącach negocjacji podpisano 3 porozumienia „okrągłego stołu”, które obejmowały 3 podstawowe „umowy społeczne”: -stano...

Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-1992

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1197

15.Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 89-92 Ustrój to instytucjonalna część systemu politycznego. A więc: Organy, organizacje i instytucje każdej z 3 monteskiuszowskich władz. Partie i organizacje tworzone przez społeczeństwo oraz relacje między nimi panujące. Główną siłę stanowią partię, choć ...

Rada Państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

Pyt. 10 Rada Państwa Rada Państwa na ziemiach polskich powstała na mocy postanowień Małej Konstytucji z dnia 19 lutego 1947 roku jako jeden z najwyższych organów władzy wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej (do 1952 r.), a następnie PRL. Na mocy Konstytucji z 1952 r. otrzymała również część kompe...