Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-1992

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-1992 - strona 1 Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-1992 - strona 2 Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-1992 - strona 3

Fragment notatki:

15.Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 89-92
Ustrój to instytucjonalna część systemu politycznego. A więc: Organy, organizacje i instytucje każdej z 3 monteskiuszowskich władz. Partie i organizacje tworzone przez społeczeństwo oraz relacje między nimi panujące. Główną siłę stanowią partię, choć oficjalnie nie dzierżą żadnej władzy to właśnie układy polityczne mają władze.
87 nowa fala strajków. Podjęto próbę legitymizacji władzy przez dogadanie się z Solidarnością. Zaczęto prowadzić rozmowy zakończone okrągłym stołem. Przy okrągłym stole uzodnione że będą wybory, ale i tak 65% głosów miał PRON(-Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, geneza: Po wojnie zaczęto w państwach socjalistycznych tworzyćfronty narodowe, ponieważ ponieważ tych państwach działała 1 partia lub był tam system partii hegemonicznych, hegemonicznych by była legitymizacja władzy trzeba było rozpisać wybory, a gdy w systemie jest jedna partia to tak by śmiesznie wyszło;) więc dlatego tworzono te fronty, w Polsce. Był to Front Narodowy w 56' przemianowany na Front Jedności Narodu. Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) - organizacja polityczna utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego "patriotycznie" nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych (stąd istotny był udział organizacji katolickich. W jego skład wchodziły PZPR ZSL SD zw. zawodowe, Liga kobiet, Stowarzyszenie katolików i chrześcijan świeckich, organizacje młodzieżowe itp.).
Jedynie 35% głosów rozdysponowano w wolnych wyborach. W PRL-u głosowało się bez skreśleń. Ówczesna władza chciała zdemokratyzować wybory w ten sposób, że no liście były 2 nazwiska więcej niż mandatów w okręgu. Ale „S” się nie zgodziła, gdyż chciała jeszcze więcej kandydatów na jednej liście. W końcu PRON uległ i zgłosił także więcej kandydatów na swojej liście. Ustalono że będą dwie karty do głosowania. 1 dla PRONu a druga dla Solidarności. W „S” były komitety obywatelskie, S zgłosiła tyle kandydatów ile było mandatów mandatów okręgu + kandydatów innych organizacji. Obowiązywała większość bezwgledna.
W I turze 35% mandatów udało się obsadzic solidarności natomiast PRONowi udało się obsadzić 3 mandaty. Jeden z listy regionalnej i 2 z krajowej. 33 pozostałe misja na liście krajowej zostały „przekazane na listy regionalne”
Odnośnie ordynacji:
Posłowie byli wybierani w okręgach wyborczych(2-5 posłów) i z listy krajowej(nie więcej niż 10% ogółu-było ich 35).


(…)

…: Mniejszość Niemiecka, Białoruski Komitet Wyborczy oraz Wyborczy Blok Mniejszości (grupujący obywateli RP pochodzenia litewskiego, ukraińskiego oraz słowackiego). Pozostałe 69 (460-391) mandatów obsadzano z list ogólnopolskich; warunkiem uprawniającym do zgłoszenia takiej listy było zarejestrowanie list okręgowych w co najmniej 5 okręgach; z warunku tego były zwolnione komitety wyborcze mniejszości…
… okręgowych list kandydatów, lecz nie później niż 38 dnia przed dniem wyborów, pełnomocnicy zainteresowanych komitetów wyborczych mogli złożyć wspólne oświadczenie wobec okręgowej komisji wyborczej w sprawie sumowania głosów oddanych w okręgu wyborczym na ich listy jako podstawy łącznego uczestniczenia tych list w podziale mandatów (blokowanie list kandydatów). Per analogiam dotyczyło to również list ogólnopolskich. Bloki wyborcze w okręgach wyborczych tworzone były przez:
Porozumienie Obywatelskie Centrum i NSZZ "Solidarność",
Mniejszość Niemiecką i Białoruski Komitet Wyborczy,
Ruch Powszechnej Własności i Unię Polityki Realnej,
Stronnictwo Demokratyczne i Ruch Chrześcijańsko-Społeczny,
KPN, Polski Związek Zachodni, Blok Ludowo-Chrześcijański, Polskę Partię Ekologiczną-Zieloni (w Krakowie dodatkowo - "Sojusz Kobiet przeciw Trudnościom Życia"<O w morde;p (dopisek autora)>); tym tłumaczy się uzyskanie aż 5 mandatów przez te marginalne ugrupowania,
Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 43,20%. Spośród 111 zarejestrowanych komitetów wyborczych mandaty uzyskało 29 (z tym, że 11 komitetów uzyskało po 1 mandacie). Wybory do Senatu odbyły się według systemu większościowego (większości względnej
… na posła. A także możliwość jeszcze dość ograniczoną między kilkoma kandydatami. Jednak umowa okrągłego stołu nie pozwalała na całkowitą demokratyzację systemu wyborczego (Sejm Kontraktowy)
ustroju sądów. Nową rolę sądów wyznaczały nowe zasady konstytucyjne, zasada niezawisłości i nieusuwalności sędziów oraz zasada niezależności sądów. Została powołana Krajowa Rada Sądownictwa, naczelny organ państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz