Kształtowanie się III RP 1989-1991

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie się III RP 1989-1991 - strona 1 Kształtowanie się III RP 1989-1991 - strona 2 Kształtowanie się III RP 1989-1991 - strona 3

Fragment notatki:

KSZTAŁTOWANIE SIĘ III RP: 1989-1991 „ Okrągły Stół” geneza i najważniejsze postanowienia Rozmowy Okrągłego Stołu - rozmowy prowadzone przez przedstawicieli władz PRL i opozycji , w wyniku których rozpoczęła się transformacja ustrojowa . Rozmowy rozpoczęły się 6 lutego 1989 , a zakończyły 5 kwietnia tego samego roku. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Prezydenckim) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Pomysł zorganizowania rozmów między władzą a opozycją pojawił się na kilka miesięcy przed rozpoczęciem obrad. Idea zorganizowania Okrągłego Stołu została po raz pierwszy sformułowana 31 sierpnia 1988 r. podczas spotkania gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Warunkiem rozpoczęcia obrad miało być wygaszenie fali zorganizowanych przez „Solidarność” strajków. Obrady toczone były w trzech głównych zespołach: ds. gospodarki i polityki społecznej (przewodniczący: Władysław Baka PZPR i Witold Trzeciakowski Solidarność ) ds. reform politycznych (przewodniczący: Janusz Reykowski PZPR i Bronisław Geremek Solidarność) ds. pluralizmu związkowego (przewodniczący: Aleksander Kwaśniewski PZPR, Tadeusz Mazowiecki Solidarność i Romuald Sosnowski OPZZ ). Postanowienia utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów; wybory większościowe (po 2 senatorów z każdego województwa, a w woj. warszawskim i katowickim po 3); parytetowe wybory do Sejmu - 65% miejsc (299 mandatów) miało być zagwarantowane dla PZPR , ZSL i SD (60%) oraz dla organizacji katolików - PAX , UChS i PZKS (5%).Ważny jest fakt, iż liczbę 299 podzielono na 264 i 35 z czego pierwsze były obsadzane w wyniku wyborów w okręgach wielomandatowych, a drugie z tzw listy krajowej, na której znajdowali się najbardziej znani przedstawiciele partyjni; o pozostałe 35% miejsc (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni; utworzenie urzędu Prezydenta PRL ; wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 6-letnią kadencję zmiana Prawa o stowarzyszeniach , która umożliwiłaby rejestrację Solidarności; dostęp opozycji do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie " Tygodnika Solidarność "); przyjęcie "Stanowiska w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych" jednak bez większych konkretów w sprawie reform gospodarczych. Uczestnicy: Strona rządowa i opozycyjna. OKRĄGŁY STÓŁ - 1989r., WYBORY KONTRAKTOWE, czerwiec 1989r. Bojkot rokowań przez część opozycji , np. Solidarność Walczącą. Luty - kwiecień 1989 - ustalenie rokowań, tzw.

(…)

… efektem tego konfliktu było:
rozbicie jedności ugrupowań wywodzących się z NSZZ Solidarność i podział tego środowiska na zwolenników Lecha Wałęsy i rządu Mazowieckiego wystawienie w wyborach prezydenckich z 25 listopada 1990 r. dwóch kandydatów z obozu solidarnościowego: Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego. F/ Pierwsze wolne wybory parlamentarne w 1991 r
Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne.
Wybory do Sejmu I kadencji W wyborach do Sejmu obowiązywała ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 59, poz. 252), która weszła w życie z dniem ogłoszenia (3 lipca). Stanowiła ona, iż: "Wybory posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
… Mazowiecki, (ur. 18 kwietnia 1927 r. w Płocku) - polski publicysta, działacz społeczny i polityk, związany pierwotnie z Unią Demokratyczną, później Unią Wolności, obecnie Partia Demokratyczna - demokraci.pl; pierwszy premier III Rzeczypospolitej w latach 1989-1991.
Poseł na Sejm PRL ("Znak"), poseł na Sejm RP (UD, potem UW).
Od 1988 uczestniczył w rozmowach w Magdalence. Jako zwolennik przejęcia władzy…
… rejestracja list w 2 okręgach bądź 20 tys. podpisów; z zapisu tego skorzystały: Mniejszość Niemiecka, Białoruski Komitet Wyborczy oraz Wyborczy Blok Mniejszości (grupujący obywateli RP pochodzenia litewskiego, ukraińskiego oraz słowackiego). Pozostałe 69 (460-391) mandatów obsadzano z list ogólnopolskich; warunkiem uprawniającym do zgłoszenia takiej listy było zarejestrowanie list okręgowych w co najmniej 5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz