Zasady prawa wyborczego w Polsc

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa wyborczego w Polsc - strona 1 Zasady prawa wyborczego w Polsc - strona 2 Zasady prawa wyborczego w Polsc - strona 3

Fragment notatki:


37. Zasady prawa wyborczego w Polsce. Zasady prawa wyborczego są zespołem podstawowych decyzji politycznych przesądzających o ogólnym charakterze wyborów . Tworzą one katalog, w zależności od tego czy jest pełny, czy nie, o optyce postrzegania wyborów. Zasady formułowane są w Konstytucji, gwarantując tym samym minimum demokratyzmu systemu wyborczego. Ich zasadnicza myśl musi być rozwiniętą w ordynacjach wyborczych tworzących warunki do ich prawidłowego funkcjonowania, zgodnego z wola ustrojodawcy. Z reguły katalog ten tworzony jest na podstawie kryterium cztero- lub pięcioprzymiotnikowych (zasad) wyborów do poszczególnych organów przedstawicielskich. 3 zasady prawa wyborczego mają charakter uniwersalny: powszechność, bezpośredniość i tajność . Natomiast równość, większościowość i proporcjonalność spotykamy podczas wyborów do poszczególnych organów. Wybory do Sejmu są: powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne (Konstytucja art. 96), natomiast do Senatu: powszechne, bezpośrednie i tajne. Dodatkowo, ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu, poszerza konstytucyjny katalog zasad wyborczych o zasadę większości, według której dochodzi do podziału mandatów w okręgach wyborczych (art. 206 ordynacji wyborczej) - alternatywa dla proporcjonalności. Konstytucja w katalogu zasad prawa wyborczego do organów przedstawicielskich oraz na urząd prezydenta nie wymienia zasady wolnych wyborów - można o niej mówić w znaczeniu materialnym. W takim sensie zasada ta jest kształtowana przez zasady demokratycznego państwa prawnego: pluralizmu politycznego, wolności słowa, wolności zgromadzeń. Na jej treść składają się w szczególności:
Demokratyczne procedury wysuwania kandydatów w wyborach,
Wolność prowadzenia kampanii wyborczej,
Równość szans w wyborach,
Bezstronność organów przeprowadzających wybory.
na ten temat (cały akapit) prof. Stelmach nic nie mówił - przynajmniej nie mam tego w notatkach, ani w pamięci - jednak zapisałem dla kompleksowości wyjaśnienia problemu zawartego w pytaniu. Skoro jest w podręczniku to cos jest na rzeczy. Osobiście proponuje nie wymieniać tej zasady i jedynie rozwinąć myśl, jeśli o to „poprosi”. 
Zasada powszechności Zasada powszechności określa krąg obywateli, którzy spełniając określone ustawa warunki maja prawo wybierania i bycia wybieranymi do organów przedstawicielskich (czynne i bierne prawo wyborcze) . Zasada powszechności wyborów dotyczy, więc reguł, na podstawie, których funkcjonować będzie w praktyce pojęcie prawa wyborczego w znaczeniu podmiotowym. Reguły te przybierają postać kryteriów - cenzusów wyborczych - które w polskich warunkach przejawiają się w odpowiednich wymogach obywatelstwa i wieku.

(…)

…, których funkcjonować będzie w praktyce pojęcie prawa wyborczego w znaczeniu podmiotowym. Reguły te przybierają postać kryteriów - cenzusów wyborczych - które w polskich warunkach przejawiają się w odpowiednich wymogach obywatelstwa i wieku. Art. 62 Konstytucji stanowi, że prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego - czynne prawo wyborcze - ma obywatel…
… z tym, ze prawa wyborcze są szczególną kategorią praw politycznych, przysługiwać one mogą wyłącznie obywatelom danego państwa. Wiek - przyjmuje charakter cenzusu w zakresie biernego prawa wyborczego, jednak w zakresie czynnego prawa wyborczego, wymóg ukończenia 18 lat najpóźniej w dniu wyborów nie ma charakteru cenzusowego. Z uwagi bowiem na to, iż granica wieku określona została na poziomie warunkującym…
….
** - regulowane w ordynacji wyborczej (art. 7 tejże ordynacji): Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady.
Nie mają prawa wybieralności osoby:
karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz