Psychologia osobowości - strona 2

Istotne cechy teorii osobowości

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2807

● Istotne cechy teorii osobowości ● 1. Teoria osobowości a historia psychologii → 5 stosunkowo najnowszych źródeł wpływu na teorie osobowości :  Tradycja obserwacji klinicznych (Charcot, Janet, Freud, Jung, McDougall) - bardzo mocny wyróżnik teorii osobowości  Tradycja

Klasyczna teoria psychoanalityczna - Freud

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 2793

KLASYCZNA TEORIA PSYCHOANALITYCZNA - SIGMUND FREUD 1). STRUKTURA OSOBOWOŚCI - zachowanie to wynik interakcji pomiędzy niżej wymienionymi systemami ID = to/ono Komponent biologiczny EGO = Ja Komponent psychiczny SUPEREGO = Nad Ja Komponent społeczny - system pierwotny - z niego wyłaniają się ego ...

Teoria analityczna Carl Jung

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2296

TEORIA ANALITYCZNA - CARL JUNG 1). Życiorys:  26 czerwca 1875 r. - narodziny w Kesswyl (Szwajcaria)  1906 r. - początek korespondencji z Freudem  1913 r. - koniec osobistej korespondencji z Freudem, rezygnacja ze stanowiska wykładowcy  Praktyka prywatna  1914 r. - koniec zawodowej kores...

Teorie psychospołeczne Alfred Adler

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 3353

TEORIE PSYCHOSPOŁECZNE - ALFRED ADLER 2). Życiorys Adlera  1870 r. - narodziny w Wiedniu  1895 r. - zakończenie studiów medycznych w Wiedniu i zostanie psychiatrą (decyzja o podjęciu studiów medycznych po słowach lekarza do ojca Adlera: „Twój chłopiec jest zgubiony”)  Zostanie przewodniczącym ...

Teorie osobowości Erich Fromm

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 4256

ERICH FROMM 1). Życiorys i najważniejsze dzieła:  1900 r. - narodziny we Frankfurcie  Studia psychologiczne i socjologiczne w Heidelbergu, Frankfurcie i Monachium  1922 r. - uzyskanie tytułu doktora filozofii  1933 r. - przeniesienie się...

Teorie psychospołeczne Karen Horney

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 3829

TEORIE PSYCHOSPOŁECZNE - KAREN HORNEY 1). Życiorys:  16 września 1885 r. - narodziny (Hamburg)  1934 r. - przeprowadzka do Nowego Jorku: prywatna praktyka i funkcja wykładowcy w Nowojorskim Instytucie Psychoanalitycznym  Założenie Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy i Amerykańskiego Instytutu Ps...

Współczesna teoria psychoanalityczna Erik Erikson

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 4921

WSPÓŁCZESNA TEORIA PSYCHOANALITYCZNA - ERIK ERIKSON 1). Wprowadzenie - psychologia ego ( ANNA FREUD - wg ćwiczeń: nie należy ona do psychologii ego jeszcze, ale kładzie na nie nacisk ) - ur.1895 Córka Freuda była mocno związana z jego teorią, jednak z czasem zaczęła ją rozwijać. Badała dzieci i o...

Teorie osobowości personologia Henry Murray

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4214

PERSONOLOGIA - HENRY MURRAY 1). Życiorys:  13 maja 1893 r. - narodziny (Nowy Jork)  1915 r. - uzyskanie licencjatu nauk humanistycznych ze specjalizacją z historii  Studia na Harvardzie  Wstąpienie do Kolumbijskiego College'u Lekarzy i Chirurgów  1919 r. - ukończenie College'u  1920 r. - uz...

Psychologia cech Gordon Allport

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3052

PSYCHOLOGIA CECH - GORDON ALLPORT 1). Życiorys  1897 r. - narodziny  Studia na Harvardzie  1919 r. - uzyskanie tytułu licencjatu (ekonomia, filozofia)  Nauczanie w Stambule  1922 r. - uzyskanie tytułu doktora z psychologii na Harvardzie  Studia w Berlinie, Hamburgu i Cambridge  Stanowisko ...

Czynnikowa teoria cech Raymond Cattell

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4711

CZYNNIKOWA TEORIA CECH - RAYMOND CATTELL 1). Życiorys  1905 r. - narodziny (Anglia)  1924 r. - licencjat z chemii na Uniwersytecie Londyńskim  1929 r. - doktorat z psychologii na UL  1928-1931 r. - wykładowca na Uniwersyteckim College'u ...