Psychologia osobowości - strona 3

Teoria cech biologicznych - Hans Eysenck

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2807

TEORIA CECH BIOLOGICZNYCH - HANS EYSENCK 1). Podstawowe założenia:  Badania osobowości posiadają dwa wymiary: o Opisowy ( taksonomiczny ) - obejmuje tworzenie kategorii, których używa się do opisywania różnic pomiędzy ludźmi o Przyczynowy - w skład tego wymiaru wchodzi uczenie się oraz czynniki ...

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6867

TEORIA POLA - KURT LEWIN 1). Wprowadzenie - wpływ teorii pola na myśl psychologiczną Teoria pola - teoria wprowadzona przez psychologię postaci, której czołowymi przedstawicielami są Wertheimer, Kohler i Koffka ; teoria ta zaczerpnęła pojęci...

Teoria konstruktów osobistych - George Kelly

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 5719

TEORIA KONSTRUKTÓW OSOBISTYCH - GEORGE KELLY 1). Podstawowe założenia  Ludzie konstruują rzeczywistość  Ważne jest doświadczenie , na bazie którego człowiek tworzy system reakcji na rzeczywistość  Doświadczenie zdobywa się poprzez uczestnictwo w podobnych sytuacjach i kontekstach w przeszłości...

Transakcyjny model temperamentu A. Eliasza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

Wykład 10. (1) Transakcyjny model temperamentu A. Eliasza 1. Temperament jest elementem złożonego systemu regulacji stymulacji . Elementami tego systemu są: temperament, osobowość i środowisko. 2. Pomiędzy elementami tego złożonego systemu istnieją transakcyjne zależności. Oznacza to, że wszystkie...

Genetyka zachowania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

Elementy genetyki zachowania Genetyka zachowania - celem jest ustalenie wkładu czynników genetycznych w wariancję fenotypową cech lub zachowań, przy jednoczesnej kontroli wpływów środowiska. Genetyka molekularna - badanie czynników determinujących rozwój wewnątrzosobniczy, strukturą DNA, procesami...

Geneza osobowości - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 833

Sullivan Psychoanaliza wycisnęła piętno na kulturę europejską i światową, ale nie tylko. Zaważyła również na kulturze naukowej, na takich dziedzinach naukowych, jak psychologia, w tym na koncepcjach i teoriach terapeutycznych, które po psychoanalizie były rozwijane. Sullivan był jednym z pierwszyc...

Kryzysy w różnych etapach życia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Kryzys w drugiej połowie życia: To pojęcie zostało wprowadzone przez Junga, który twierdzi, że w drugą połowę życia wkraczamy nieprzygotowani bo nie ma kolegiów dla 40-latków tak jak są kolegia dla osób młodych. Jung pisze, że nie można żyć wieczorem z rannym programem. To co było ważne rano staje ...

Osobowść według Eysenycka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Psychologia osobowości cz.I EYSENYCK Czym jest osobowość według E. ? OSOBOWOŚĆ jest to mniej lub bardziej trwała organizacja charakteru, temperamentu, inteligencji i konstytucji ciała , (rzadko spotykana def i nicja). Inaczej mówiąc...

Naukowe badanie ludzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

Pervin, Osobowość - teoria i badania Rozdział 2: NAUKOWE BADANIE LUDZI Teorie naukowe : precyzyjniej sformułowane, łatwiej je systematycznie testować od teorii potocznych; Ukierunkowuje uwagę na konkretne problemy badawcze Proces badawczy : obejmuje systematyczną analizę relacji pomiędzy zdarzeniam...

Motywacyjne składniki osobowości - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1960

MOTYWACYJNE SKŁADNIKI OSOBOWOŚCI Rozdz. 4. Motywacyjne składniki osobowości-„Psychologia osobowości” rozdz.4 Motyw- odpowiedzialny za to dlaczego postępujemy tak a nie inaczej. 3 aspekty motywacji: pobudzenie- co pobudza organizm do działania wybór kierunku- dlaczego organizm wybiera jedna reakcj...