Współczesna teoria psychoanalityczna Erik Erikson

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 6412
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesna teoria psychoanalityczna Erik Erikson - strona 1 Współczesna teoria psychoanalityczna Erik Erikson - strona 2 Współczesna teoria psychoanalityczna Erik Erikson - strona 3

Fragment notatki:


WSPÓŁCZESNA TEORIA PSYCHOANALITYCZNA - ERIK ERIKSON 1). Wprowadzenie - psychologia ego ( ANNA FREUD - wg ćwiczeń: nie należy ona do psychologii ego jeszcze, ale kładzie na nie nacisk ) - ur.1895 Córka Freuda była mocno związana z jego teorią, jednak z czasem zaczęła ją rozwijać. Badała dzieci i okresy dzieciństwa, które opisywał Freud (sam Freud badał tylko osoby dorosłe). Rozwinęła pojęcie ego oraz mechanizmów obronnych. Ego w jej teorii zyskiwało większą autonomię . Opisane przez Annę mechanizmy obronne:  Regresja  Wyparcia  Formacja reaktywna (=reakcja upozorowana)  Izolacja  Anulowanie  Projekcja  Introjekcja  Zwrócenie się przeciwko sobie  Odwrócenie  Sublimacja Kładła duży nacisk na tzw. linie rozwojowe w życiu osoby, czyli na okresy życia , w których jednostka przechodzi od irracjonalnych mechanizmów do bardziej racjonalnego panowania nad swoimi zachowaniami i impulsami - przykładowo linią rozwojową może być niepanowanie nad czynnościami wydalania do kontroli ich, ale także przejście od nieodpowiedzialności do poczucia winy. Linie rozwojowe i ich przebieg stanowią o różnorodności charakterów ludzi. 2). Nowa psychologia ego ( Heinz Hartmann )  W początkowym okresie życia panuje tzw . faza niezróżnicowana , w której kształtują się id , ego i superego (bo przecież to id jest matrixem, macicą)  Poszczególne elementy psychiki rozwijają się osobno i autonomicznie od siebie, aczkolwiek wzajemnie się uzupełniają  Ego posiada mechanizm ważny dla przystosowania jednostki do środowiska: adaptację, która powoduje zmianę zarówno w jaźni ( zmiana autoplastyczna ) jak i w środowisku ( zmiana alloplastyczna )  Mechanizmy obronne ego nie muszą mieć tylko negatywnego charakteru; gdy uniezależnią się one od swojej pierwotnej funkcji, czyli zwalczania popędów, to mogą być pomocne w przystosowaniu i organizowaniu  W ego istnieje strefa wolna od konfliktów z innymi częściami psychiki Nowe trendy w psychologii ego obejmują także nacisk na racjonalność, a nie irracjonalność procesów zachodzących w psychice, na autonomię ego, na zachowania typowe dla osoby normalnej, a nie na te dewiacyjne oraz na procesy poznawcze (spostrzeganie, pamięć, myślenie).
3). Relacje z obiektami W koncepcji Freuda obiekty powstają w wyniku kateksji, kiedy człowiek szuka obiektów zastępczych do zaspokojenia swoich popędów. Zwolennicy teorii relacji z obiektami zmodyfikowali teorię Freuda i uważali, że

(…)

… różnice związane z płcią  Różnice związane z płcią wiążą się z 3 rodzajami zjawisk: o Strefy psychoseksualne - czyli strefy erogenne o Sposoby funkcjonowania narządów - sposób, w jaki działa określony narząd w danym stadium o Modalności społeczne - ich prototypami są fizyczne sposoby funkcjonowania sfer erogennych tj. faza oralna daje początek umiejętności otrzymywania czegoś od ludzi, faza analna wiąże się z uwalnianiem i zatrzymywaniem pewnych zjawisk etc.  W stadium infantylno-genitalnym ścieżki rozwojowe chłopców i dziewcząt rozchodzą się: u chłopców intruzja zostaje wzmocniona przez wpływy społeczne i kulturowe (inicjatywa, działanie, etc.), natomiast u dziewcząt jest to inkluzja (przyjmowanie, oczekiwanie zależności etc). Te dwa stereotypowe wzorce działania nie muszą jednak zostać uaktywnione, zależy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz