Polityka społeczna i zdrowotna - strona 3

Zasiłek okresowy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

ZASIŁEK OKRESOWY Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta powoduje wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budż...

Zasiłek stały - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Zasiłek stały - Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarując...

Polityka społeczna i zdrowotna - Przykładowe pytania na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1918

Pytania z polityki społecznej: Definicja polityki społecznej Twórca terminu „polityka społeczna” Najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju ps Dziedziny polityki społecznej Skale polityki społecznej Upaństwowienie a uspołecznienie ps Związki polityki społecznej z innymi dziedz...

Polityka społeczna i zdrowotna - Pytania na egzamin test

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2261

Test prawda/fałsz Socjalne ustawodawstwo niemieckie powstało na przełomie XIX i XX wieku. „Zasadnicza ekspansja” państwowej polityki społecznej miała miejsce w latach 1945-1950 Każda kwestia społeczna ma swój wymiar narodowy Kwestia społe...

Aktywizacja zawodowa absolwentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Aktywizacja zawodowa absolwentów Blisko 520 tys. spośród 900 tys. tegorocznych absolwentów będzie potrzebowało pomocy w wyszukaniu zatrudnienia - prognozuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 3 czerwca w Krakowie zainaugurowano program "Pierwsza praca", czyli rządowy program aktywi...

Alkohol i narkotyki a przestępczość nieletnich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1295

ALKOHOL I NARKOTYKI A PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH. Obserwując dane o przestępczości w ostatnich latach można zauważyć niepokojące zjawisko związane z obniżaniem się dolnej granicy wieku osób popełniających przestępstwa. W wielu krajach, również w Polsce odnotowuje się obniżanie tej granicy do okresu o...

Chicagowska szkoła ekologii społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2485

CHICAGOWSKA SZKOŁA EKOLOGII SPOŁECZNEJ Tradycja chicagowskiej szkoły ekologii społecznej oparta jest na orientacji kulturowej. Cechą charakterystyczną i wyróżniającą jest wspólna metoda badawcza i obszar zainteresowań a w znacznie mni...

Doktryny polityki społecznej - Liberalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

l. POJĘCIE I FUNKCJE DOKTRYN POLITYKI SPOŁECZNEJ• Doktryna to:- nauka, teorią, system, szczegółowy program działania;- logicznie uporządkowany system myślowy;- ogół założeń, twierdzeń, przekonań z określonej dziedziny wiedzy np. filozofii, polityki, ekonomii itp.; zespól twierdzeń określających waru...

Kapitał społeczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 700

Kapitał społeczny - co to takiego? Wprowadzenie „Kapitał społeczny” pojawił się na początku XX wieku. Pierwotnie był on utożsamiany z tym, co można by nazwać human capital, stanowiąc centralne pojęcie niematerialnego kapitału, którym po...

Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 420

Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy Państwowym organem kontrolnym o największym zakresie kompetencji w zakresie kontroli zakładów pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy. Została ona powołana do nadzoru i kontroli prze...