Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy - strona 1 Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy - strona 2 Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i zadania Państwowej Inspekcji Pracy
Państwowym organem kontrolnym o największym zakresie kompetencji w zakresie kontroli zakładów pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Została ona powołana do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy,a w szczególności przepisów i zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualnie Państwowa Inspekcja Pracy podlega bezpośrednio Sejmowi. Nadzorem i kontrolą PIP są objęte wszystkie zakłady pracy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Nadzór i kontrolę sprawują Inspektorzy Pracy, Okręgowi Inspektorzy Pracy oraz Główny Inspektor Pracy.
Okręgowi Inspektorzy Pracy sprawują nadzór nad pracą Inspektorów Pracy. Główny Inspektor kieruje działalnością Okręgowych Inspektorów Pracy, a tym samym sprawuje nadzór nad działalnością całej instytucji.
Do działań Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności:
nadzór i kontrola przestrzegania przez zakłady pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony praw kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;
kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy , przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz wyposażenia w urządzenia techniczne;
uczestnictwo w przejmowaniu wybudowanych lub przebudowanych zakładów pracy przy oddawaniu ich do eksploatacji;
nadzór i kontrola przestrzegania przez zakłady pracy wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy;
nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia;
analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniach okoliczności wypadków przy pracy na zasadach określonych w przepisach prawa pracy;
współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez zakłady pracy przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska;
udział w postępowaniu w sprawach przeciwko prawom pracownika przed sądem w zakresie wykroczeń określonych w przepisach prawa pracy;
udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz