Aktywizacja zawodowa absolwentów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywizacja zawodowa absolwentów - strona 1 Aktywizacja zawodowa absolwentów - strona 2 Aktywizacja zawodowa absolwentów - strona 3

Fragment notatki:

Aktywizacja zawodowa absolwentów
Blisko 520 tys. spośród 900 tys. tegorocznych absolwentów będzie potrzebowało pomocy w wyszukaniu zatrudnienia - prognozuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 3 czerwca w Krakowie zainaugurowano program "Pierwsza praca", czyli rządowy program aktywizacji zawodowej absolwentów. Według ministerialnych szacunków, z państwowej pomocy w znalezieniu zatrudnienia skorzysta około 200 tys. osób, co będzie kosztować budżet 330 mln złotych.
"Pierwsza praca" nie będzie programem powszechnego zatrudnienia absolwentów, lecz ma przygotować młodych ludzi do aktywnego poszukiwania pracy oraz stworzyć warunki, w których każdy absolwent znalazłby wyczerpującą informację oraz poradę w kwestii poruszania się na rynku pracy - podkreślił minister pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner przy okazji małopolskiej inauguracji programu. Zaznaczył, że autorom programu zależy na zmianach w mentalności absolwentów, czyli przyzwyczajeniu ich do aktywnego szukania zatrudnienia. Autorzy programu "Pierwsza praca", opierając się na zapisach ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, proponują redukcję kosztów pracy dzięki wprowadzeniu rocznych refundacji wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych za zatrudnionego absolwenta, staży absolwenckich, za które zatrudniony młody człowiek otrzymywałby stypendium z powiatowego urzędu pracy, a także pożyczek na tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, kierowanych do firmy przez urząd pracy. Część absolwentów będzie mogła znaleźć zatrudnienie dzięki ujętym w programie ułatwieniom w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Samozatrudnieniu mają sprzyjać tanie kredyty i poręczenia kredytowe, czy okresowe zawieszenie pobierania od zakładających własne firmy absolwentów emerytalno-rentowej części składki na ubezpieczenie społeczne. Absolwenci mogą też liczyć na pomoc w przygotowaniu biznesplanu działalności gospodarczej oraz szkolenia z zakresu prowadzenia firmy, organizowane przez wojewódzkie urzędy pracy. Na sytuację młodych na rynku pracy znacząco wpłyną też zmiany w systemie kształcenia, umożliwiające im uzupełnianie kwalifikacji, ich poszerzenie lub zmianę. Mimo pomocy, oferowanej w ramach programu "Pierwsza praca", nie wszyscy młodzi znajdą zatrudnienie. Ci, którzy pracy nie dostaną, mogą zdobywać "zawodowe szlify" jako wolontariusze, pracujący nieodpłatnie w organizacjach pozarządowych i organach administracji publicznej. Według wiceministra Andrzeja Zdebskiego, przewidziane w programie "Pierwsza praca" usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy przyczynią się do aktywizacji absolwentów w poszukiwaniu zatrudnienia oraz ułatwią im orientację w wymaganiach ze strony rynku pracy i pracodawców.

(…)

… niepełnosprawnych (w tym szkoły specjalne - około 30 tys.). Ocenia się, że około 22 tys. z nich trafi na rynek pracy, z czego 12 tys. zarejestruje się w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Program "Junior", który startuje we wrześniu, finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a realizowany przez powiatowe urzędy pracy w ramach zadań zleconych. Jak nas poinformowano…
… pracy
Jedną z przyczyn rosnącego bezrobocia wśród absolwentów jest niedostosowanie kierunków nauczania dla potrzeb rynku pracy. Z raportu Krajowego Urzędu Pracy wynika, że aż 80 proc. młodych ludzi zdobywa zawód, na który nie ma popytu na rynku. Z raportu Rządowego Centrum Studiów Strategicznych "Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010" wynika, że w najbliższym czasie wzrośnie…
… prawnych dotyczących działalności wolontariackiej, czyli nieodpłatnego świadczenia pracy w organizacjach pozarządowych. Według danych szacunkowych działa w wolontariacie około 2 mln osób. Analizując tę sytuację rząd zgłosił projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W projekcie ustawy zróżnicowano dwie kategorie podmiotów mogących korzystać ze świadczeń wolontariuszy:
* organizacje pozarządowe w zakresie ich działalności statutowej (przede wszystkim w zakresie działalności pożytku publicznego),
* organy administracji publicznej (z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej) i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez te organy nadzorowane.
Wydatki ponoszone na wolontariuszy będą wliczane do kosztów prowadzenia działalności…
… wchodzenia na rynek pracy młodzieży z wyżu demograficznego pierwszej połowy lat 80. Dopiero w takiej czasowej perspektywie i przy założeniu corocznego wzrostu gospodarczego będzie można kompleksowo ocenić efekty "Pierwszej pracy". Szansa dla absolwentów
W ocenie Business Centre Club rządowy program ,,Pierwsza praca" powinien sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości wśród młodych ludzi kończących szkoły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz